Kviečiame dalyvauti atrankoje ir gauti finansavimą Mokyklinės psichologijos magistrantūros studijoms VDU

VDU

Marijampolės savivaldybė, ruošdamasi įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui ir siekdama užtikrinti psichologinės pagalbos Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose prieinamumą, skelbia atranką psichologų, planuojančių nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Vytauto Didžiojo universitete (VDU) studijuoti Mokyklinės psichologijos studijų programos magistrantūros studijose ir norinčių studijoms gauti Marijampolės savivaldybės finansavimą.

Marijampolės savivaldybė planuoja finansuoti (kompensuoti) dviejų VDU Mokyklinės psichologijos magistratūros studijų programoje studijuosiančių psichologų studijas.

Atrankoje gali dalyvauti šie asmenys:

  1. Aukštojoje mokykloje įgiję psichologijos bakalauro kvalifikaciją ir dirbantys arba ketinantys dirbti Marijampolės savivaldybės teritorijoje esančiose švietimo įstaigose. Prioritetas taikomas dirbantiems švietimo įstaigose, kurių savininko teises įgyvendina Marijampolės savivaldybės taryba.
  2. Įsipareigoję už magistro studijoms gautą finansavimą dirbti trejus metus Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose.
  3. Pateikę motyvacinį laišką studijuoti.

Psichologai, norintys dalyvauti atrankoje ir gauti  Marijampolės savivaldybės finansavimą (kompensavimą) už  nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Vytauto Didžiojo universitete (VDU) pradėtas Mokyklinės psichologijos studijų programos (valstybinis kodas 6211JX052) magistrantūros studijas, iki 2022 m. birželio 14 d. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centrui el. paštu sc.marijampole@gmail.com  turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. Išsilavinimo dokumento, pagrindžiančio įgytą psichologijos bakalauro kvalifikaciją, kopiją.
  2. Jei dirba ugdymo įstaigoje, ugdymo įstaigos pavadinimą ir informaciją apie užimamas pareigas (prioritetas bus taikomas pareiškėjams, dirbantiems savivaldybės ugdymo įstaigoje, įgyvendinančioje ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas).
  3. Jei dirba, ugdymo įstaigos, kurioje dirba, rekomendaciją dalyvauti magistrantūros studijose užtikrinant psichologo darbo krūvį baigus studijas.
  4. Įsipareigojimą trejus metus po studijų dirbti psichologu Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigoje.
  5. Motyvacinį laišką.

Įvertinus pateiktus dokumentus bus sudaryta pretenduojančiųjų gauti finansavimą studijoms eilė. Jei pretendentai nuo 2022 m. pradės VDU studijuoti Mokyklinės psichologijos studijų programos magistrantūros studijose, finansavimas už studijas bus kompensuojamas laikantis sudarytos eilės dviem pirmiesiems, esantiems eilėje ir studijas VDU pradėjusiems studentams.

PARAIŠKA DALYVAUTI ATRANKOJE

Atkreipiame dėmesį, kad dėl studijų finansavimo sudaryta eilė nesuteikia pirmumo priimant į studijas VDU.

Informacija apie priėmimą:
Dokumentai internetu priimami nuo 2022-06-01 iki 2022-06-28.
Priėmimo sąlygos: https://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2021/04/2022-m.-priemimo-i-magistranturos-studijas-taisykles.pdf
https://www.vdu.lt/lt/studijos/magistranturos-studijos/.

Marijampolės savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius