Įvertinimas VDU SMF bendruomenės nariams

SMF istorija

2003-ųjų lapkričio 18 dieną buvo padarytas istorinis sprendimas žmogaus teisių užtikrinimo srityje – priimtas Lietuvos Respublikos Lygių galimybių įstatymas. Šia proga Seime buvo surengtas paminėjimas, kurio metu vykusios diskusijos dalyviai pasidalino savo prisiminimais, kas vyko įstatymo priėmimo užkulisiuose 2003-iaisiais, taip pat aptarė, kaip atrodė du dešimtmečiai lygių galimybių apsaugos ir kas laukia ateityje. Renginio metu taip pat buvo įteiktos padėkos asmenims ir organizacijoms, ženkliai prisidėjusiems prie lygių galimybių įgyvendinimo Lietuvoje per pastarąjį 20-metį.

Už ilgalaikę veiklą žmogaus teisių srityje asmeninėmis padėkomis įvertinti VDU SMF profesoriai: dr. Milda Ališauskienė, dr. Jonas Ruškus bei dr. Artūras Tereškinas.

Daugelis Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos apdovanojimą gavusių organizacijų dirba su įvairovės ir įtraukties didinimo, žmonių su negalia įgalinimo klausimais. VDU yra vienas iš universitetų, kuriame negalios politikos formavimas ir įgyvendinimas yra viena iš prioritetinių sričių. 2021 m. VDU Senate buvo patvirtintas negalios politikos dokumentas: „Įtraukių galimybių Universitetas“ siekia užtikrinti lygybės ir nediskriminavimo kultūrą universitete, tinkamai pritaikant studijų ir darbo sąlygas, ir didinti studijų ir darbo prieinamumą. „Šis įvertinimas yra visų ir kiekvieno VDU bendruomenės nario“, – teigia renginyje dalyvavusi ir apdovanojimą atsiėmusi VDU SMF psichologijos absolventė, Negalios koordinatorė Miglė Janušauskaitė.

VDU Lygių galimybių koordinatorė L. Lapinskė, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos direktorė B. Sabatauskaitė, VDU Negalios koordinatorė M. Janušauskaitė ir VDU prof. dr. Jonas Ruškus.

Svarbu paminėti, kad Vytauto Didžiojo universitetas taip pat yra vienas iš organizatorių rengiant Nacionalinį žmogaus teisių forumą (NŽTF), kurio metu visuomenė kviečiama į diskusijas apie esamą situaciją ir tai, ką galime padaryti, kad Lietuvoje būtų gera gyventi visų tautybių, rasių, tikėjimų, lyčių, socialinių padėčių, įsitikinimų ar pažiūrų žmonėms – visiems. Šiais metais jau šeštąjį kartą organizuojamas forumas yra skiriamas Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 75-mečiui ir Lietuvos narystės Europos Taryboje 30-mečiui paminėti.

Forumas šiais metais vyks Tarptautinės žmogaus teisių dienos išvakarėse, gruodžio 8 d.