Šiandien – mokymai apie mokymąsi tarnaujant bendruomenei

Mokymai apie mokymąsi tarnaujant bendruomenei

Spalio 18 d., antradienį, 16–17.30 val., internete rengiami vieši mokymai „Kaip lyčių dimensiją veiksmingai integruoti į studijas? Mokymosi tarnaujant bendruomenei patirtis“. Seminarą ves VDU Socialinių mokslų fakulteto profesorė dr. Natalija Mažeikienė ir VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto profesorė dr. Auksė Balčytienė. Dalyviai kviečiami registruotis internetu.

Seminaro lektorės supažindins dėstytojus(-as) su inovatyvaus „Mokymosi tarnaujant bendruomenei“ (angl. community based service learning) metodo taikymu studijų procese. Prieš 40 metų sukurtas JAV ir šiuo metu Europos universitetuose sparčiai populiarėjantis įtraukiojo mokymosi metodas yra paremtas pilietinių, socialinių ir profesinių gebėjimų ugdymu per studentų teikiamą profesinę pagalbą bendruomenėms ir organizacijoms. Seminare bus pristatyti tokio mokymosi metodo taikymo principai, eiga, didaktiniai įrankiai, pavyzdžiai ir seminaro dėstytojų kelerių metų patirtis šioje srityje. „Mokymosi tarnaujant bendruomenei“ metodologija bus pristatoma iliustruojant, kaip integruoti lyčių dimensiją į studijas.

Daugiau informacijos

Registracija

Skaitmeninis pasakojimas (digital storytelling) kaip inovatyvus studijų metodas: lyčių dimensijos integravimo į studijų procesą pavyzdžiai

2022 m. balandžio 29 d. įvyko virtualūs mokymai, kuriuos vedė Socialinio darbo lektorės prof. Natalija Mažeikienė ir dokt. Laura Lapinskė, dirbančios prie SPEAR projekto, skirto lyčių lygybės plano įgyvendinimui Vytauto Didžiojo universitete.

Mokymai supažindino dėstytojus(-as) su inovatyvaus Skaitmeninio pasakojimo (digital storytelling) metodo taikymu studijų procese. Skaitmeninis pasakojimas studijų procese – tai trumpos (apie 2-5 min.) studentų(-čių) kuriamos asmeninio pasakojimo istorijos, pasitelkiant vaizdą, garsą, tekstą. Šio metodo taikymas leidžia tobulinti studentų(-čių) vizualinio raštingumo, 21 amžiaus kompetencijas (pvz., medijų raštingumą), pilietiškumo, kritinio mąstymo ir kitus gebėjimus. Mokymų lektorės pristatė šio metodo taikymo principus, eigą, iššūkius, didaktinius įrankius, pavyzdžius ir savo kelerių metų patirtį šioje srityje. Ši metodika buvo pristatyta iliustruojant, kaip integruoti lyčių dimensiją į studijas, buvo pateikta pavyzdžių.

Mokymuose dalyvavo 41 dalyvis(ė), tarp kurių – dėstytojai(-os), kurie(-ios) siekia taikyti inovatyvius metodus savo paskaitose; edukologijos srities specialistai(-ės), kurie(-ios) domisi šiuolaikine didaktika ir inovatyviais ugdymo bei studijų metodais; dėstytojai(-os) ir švietimo ekspertai(-ės), kurie(-ios) domisi lyčių dimensijos integravimu į studijas.