VDU Tėvų akademijoje – apie vienišų mamų Lietuvoje išgyvenimo strategijas

VDU Tėvų akademija

2022 m. birželio 30 d. (ketvirtadienį) 18:00 val. kviečiame į VDU Tėvų akademijos nuotolinę paskaitą „Tarp vienatvės ir rūpesčio: vienišų mamų Lietuvoje išgyvenimo strategijos“. Paskaitą ves Laura Lapinskė, Sodertorn universiteto (Švedija) doktorantė, VDU Lygių galimybių koordinatorė, VDU Socialinio darbo katedros lektorė.

„Ši paskaita paremta mano rašomos disertacijos lyčių studijų srityje tyrimu. Metų trukmės dalyvaujamosios etnografijos tyrimo metu bendravau ir bendradarbiavau su vienišomis mamomis. Tyrimo rezultatai atskleidė, kaip moterų turimas aukštasis išsilavinimas ne tik nepadeda, bet kartais netgi apsunkina kasdienį gyvenimą ir psichosocialinę vienišų mamų gerovę. Jų patiriamas prekariškumas bei socialinių normų įtakoti artimos aplinkos lūkesčiai kelia nuolatinę įtampą. Remdamasi savo tyrimo rezultatais paskaitoje iš feministinės perspektyvos apžvelgsiu globos ir rūpesčio svarbą bei pristatysiu, kokias išgyvenimo strategijas naudoja vienišos mamos savo kasdieniame gyvenime“, – paskaitą pristato dokt. Laura Lapinskė.

Būtina išankstinė REGISTRACIJA: http://smf.vdu.lt/registracija

Paskaita vyks nuotoliniu būdu. Likus dienai iki renginio, užsiregistravusiems bus išsiųsta prisijungimo informacija. Renginys nemokamas.

Kviečiame dalyvauti!

******************

VDU Tėvų akademija – tai dalis Socialinių mokslų fakulteto misijos. Kartą per mėnesį VDU Socialinių mokslų fakulteto dėstytojai – psichologai, sociologai, socialinio darbo atstovai dovanoja nemokamus užsiėmimus tėvams, taip siekdami prisidėti prie visuomenės tobulėjimo. Kviečiame mokytis apie save, šeimą, savo vaikus, jų auklėjimą ir kitomis aktualiomis temomis.

Skaitmeninis pasakojimas (digital storytelling) kaip inovatyvus studijų metodas: lyčių dimensijos integravimo į studijų procesą pavyzdžiai

2022 m. balandžio 29 d. įvyko virtualūs mokymai, kuriuos vedė Socialinio darbo lektorės prof. Natalija Mažeikienė ir dokt. Laura Lapinskė, dirbančios prie SPEAR projekto, skirto lyčių lygybės plano įgyvendinimui Vytauto Didžiojo universitete.

Mokymai supažindino dėstytojus(-as) su inovatyvaus Skaitmeninio pasakojimo (digital storytelling) metodo taikymu studijų procese. Skaitmeninis pasakojimas studijų procese – tai trumpos (apie 2-5 min.) studentų(-čių) kuriamos asmeninio pasakojimo istorijos, pasitelkiant vaizdą, garsą, tekstą. Šio metodo taikymas leidžia tobulinti studentų(-čių) vizualinio raštingumo, 21 amžiaus kompetencijas (pvz., medijų raštingumą), pilietiškumo, kritinio mąstymo ir kitus gebėjimus. Mokymų lektorės pristatė šio metodo taikymo principus, eigą, iššūkius, didaktinius įrankius, pavyzdžius ir savo kelerių metų patirtį šioje srityje. Ši metodika buvo pristatyta iliustruojant, kaip integruoti lyčių dimensiją į studijas, buvo pateikta pavyzdžių.

Mokymuose dalyvavo 41 dalyvis(ė), tarp kurių – dėstytojai(-os), kurie(-ios) siekia taikyti inovatyvius metodus savo paskaitose; edukologijos srities specialistai(-ės), kurie(-ios) domisi šiuolaikine didaktika ir inovatyviais ugdymo bei studijų metodais; dėstytojai(-os) ir švietimo ekspertai(-ės), kurie(-ios) domisi lyčių dimensijos integravimu į studijas.