Absolventas VDU vėliavą kels ir kurčiųjų bendruomenėje

Universitetui švenčiant 30-metį buvo pradėta įgyvendinti „VDU vėliavnešio misija“, prie kurios vis aktyviau jungiasi absolventai, norintys kelti universiteto vėliavą įvairiose bendruomenėse. Pagrindinis šios iniciatyvos siekis – vienyti alumnus ir kviesti aplink juos burtis, telkti universiteto absolventus, puoselėjant universiteto vertybes, taip drauge įgyvendinant universiteto strateginius siekius. Absolventams vienyti skirtas veiklas jau įgyvendina Katalikų teologijos ir Humanitarinių mokslų fakultetų absolventai tiek Lietuvoje (Palangoje, Šilalėje), tiek ir užsienyje (Airijoje).

2022 m. birželį universiteto vėliavą VDU komunikacijos prorektorė doc. dr. Vilma Bijeikienė įteikė ketvirtajam vėliavnešiui – Socialinių mokslų fakulteto absolventui, Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD) prezidentui Kęstučiui Vaišnorai, kuris su malonumu sutiko kelti Universiteto vėliavą ir kviesti aplink ją burtis tiek universiteto absolventus, tiek visą kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų bendruomenę, su tikslu šviesti visuomenę apie esamas įtraukias galimybes Universitete.

VDU absolventų koordinatorė Jurgita Šerniūtė džiaugiasi, jog Kęstutis yra vienas iš labiausiai sektinų asmenybių ir pavyzdžių Universitete, kuris niekieno neraginamas ambasadoriauja ir atstovauja VDU: nepaliaudamas skelbia žinią apie Universitetą, neretai prisistato kaip VDU absolventas, akcentuoja Universiteto paramą studijų metu ir mielai sutinka dalyvauti įvairiose veiklose. „Tokie absolventai yra vertybė ir ryšys su jais turi būti nuolatos puoselėjamas ir saugomas. Labai tikiuosi, kad Kęstučio tapimas vėliavnešiu, jį dar labiau įkvėps nenustoti dalintis gerąja patirtimi bei būti šalia savo Universiteto renginiuose ir kitose iniciatyvose. Net neabejoju, kad mūsų bendri darbai ir veiklos absolventų ir būsimų studentų klausimais, ateityje vyks sklandžiai ir duos puikių rezultatų. Be to, man iš tiesų labai malonu, kad abu esame to paties fakulteto absolventai“, – mintimis dalijosi Jurgita.

VDU koordinatorė negalios reikalams Miglė Janušauskaitė pasakoja, jog Kęstutis buvo ne tik aktyvus studentas, dabar jis aktyviai dalyvauja Universiteto veiklose būdamas absolventu, o Kęstučio indėlis šviečiant visuomenę apie kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų bendruomenės kultūra yra labai svarbus. „Kaip gera matyti, kad studentai Universitetą suvokia ne tik kaip instituciją, kurioje gali įgyti aukštąjį išsilavinimą, bet ir atranda galimybes realizuoti save ir tampa aktyviais Universiteto bendruomenės nariais. Kuo daugiau žmonių deda pastangas, siekiant užtikrinti lygias sąlygas visiems visuomenės nariams, tuo greičiau mes tapsime tokia visuomene, kurioje būsime atviri žmonių įvairovei, visi jausimės lygūs ir laisvi įgyvendinti savo siekius ir svajones“, – džiaugėsi VDU koordinatorė negalios reikalams Miglė Janušauskaitė.

„Universitete mes turime keletą gražių momentų, t. y. kai mes studentus sutinkame, kuomet jie, pirmakursiai ateina į universitetą ir kai mes juos palydime, įteikdami diplomus. Bet kitas gražus momentas yra tada, kai mes vėl sutinkame pažįstamus veidus, grįžtančius pas mus. Tai proga, kai mes tam tikra prasme sutvirtiname draugystę tarp universiteto ir jame užaugusių mūsų Lietuvos piliečių. Būtent po šia vėliava susiburia tie, kuriuos veda meilė ir ryšys su VDU“, – dėkodama sakė VDU komunikacijos prorektorė doc. dr. Vilma Bijeikienė, įteikdama universiteto vėliavą ir kviesdama absolventą Kęstutį Vaišnorą pasirašyti vėliavnešio deklaraciją.

Dėkodamas už suteiktą galimybę tapti VDU absolventu vėliavnešiu, Kęstutis prisiminė momentą, kai pirmą kartą būdamas labai mažas pamatė Universiteto pastatą su dideliu logotipu ir davė sau pažadą vieną dieną jame studijuoti. „Aš labai tikiuosi, kad šiame universitete ir visame pasaulyje bus patys geriausi žmonės. Linkiu visiems sėkmės, nenustokite svajoti“, – priimdamas vėliavą, linkėjo absolventas vėliavnešys Kęstutis Vaišnora.

Kviečiame susipažinti su naująja VDU vėliavnešio misijos ambasadoriumi Kęstučiu Vaišnora.

Koks jausmas grįžti į savo Alma mater? 

Pirmiausiai, tai jaučiu sentimentus Vytauto Didžiojo Universitetui – vertybėms, požiūriui, dėstytojams, o ypatingai Socialinio darbo programai, nes pabaigus tiek bakalauro, tiek magistro studijas visada jaučiau nostalgiją ir norą sugrįžti, nes tai vieta, kur gera būti, kur visada yra erdvės tobulėjimui.

Kokį VDU matote šiandien ir kokį norėtumėte matyti ateityje?  

Šiandien Vytauto Didžiojo Universitetą matau, kaip vertybėmis grįsta Universitetą – kur egzistuoja laisvė, tobulėjimas, pagarba ir tolerancija kiekvienam, individualus požiūris – kur svarbus kiekvienas žmogus, siekiant suteikti ne tik teorinių žinių ir praktinės patirties, bet ir tobulėti kaip asmenybei. Labai norėčiau, kad Vytauto Didžiojo Universitetas taptų dar įvairesnis, kad jame būtų dar daugiau įvairovės ir tai taptų pasaulinio lygio Universitetu, kuriame egzistuoja reali studentų įtrauktis, žmonių, turinčių negalią atžvilgiu. Šiai dienai visa tai yra, tačiau tobulumui ribų nėra, ypatingai, kai taip sparčiai keičiasi požiūris į kiekvieno asmens, grupės ar bendruomenės teises.

Kaip VDU vėliavnešiai, tame tarpe ir Jūs, galėtų prisidėti prie universiteto tobulinimo ir augimo bei populiarinimo visoje Lietuvoje?  

Kiekvienam reikėtų pradėti nuo informacijos sklaidos ir viešinimo, dalinantis savo asmeninėmis patirtimis, kurias patyrėme studijuojant Vytauto Didžiojo Universitete. Organizuojant bendras veiklas Alma Mater bendruomenei ir suprantant, kad dauguma baigę studijas, tampa savo sričių profesionalais, kurie atiduodami save profesinės veiklos sferai, ne visada turi galimybių sugrįžti į Universitetą. Svarbu nepamiršti, kad Universitetas mums davė neįkainojamas dovanas, todėl mūsų atsakomybė yra pagal galimybes prisidėti prie to tobulėjimo ar augimo – konsultacijomis, įžvalgomis, dalyvaujant Alma Mater veiklose ir renginiuose, bet pats pagrindinis dalykas, kurį gali padaryti kiekvienas – nešti žinią apie Vytauto Didžiojo Universitetą!

Ką Jums reiškia ši VDU Vėliavnešio misija?  

Vėliavos įteikimo ceremonijoje sakiau, kad man tai yra didelis įvertinimas, įsipareigojimas ir atsakomybė, bet tuo pačiu ir garbė. Manimi patikėjo, o tai įpareigoja, tačiau tas įpareigojimas yra pozityvus.

Ką pasakytumėte (palinkėtumėte) VDU absolventams, kurie norėtų tapti VDU ambasadoriais, tačiau nedrįsta to padaryti? 

Būkite drąsūs svajoti ir prisiimti atsakomybę! Kai buvau mažas, su savo a. a. prosenele važiuodavome autobusu pro Vytauto Didžiojo Universitetą ir kiekvieną kartą pamačius didelį herbą ant pastato sakydavau – aš čia tikrai studijuosiu! Natūraliai svajonė išsipildė, todėl svarbu paleisti svajonę ir mintį į dangų – to ir linkiu. Jei turite noro – eikite, veikite, klyskite, mokykitės – tai patirtis, kuri yra naudinga visomis prasmėmis!

VDU vėliavos įteikimo ceremoniją galite pamatyti šiame vaizdo įraše.