Vieša paskaita „Ukrainos tapatybės dekonstrukcija per karo tarp Rytų ir Vakarų perspektyvą“

Gegužės 19 d., ketvirtadienį, 17 val. VDU Socialinių mokslų fakulteto Sociologijos katedra kviečia į fakultete reziduojančio docento dr. Ihor Lantukh (Kharkivo V. N. Karazino valstybinis universitetas, Ukraina) nuotolinę paskaitą “Deconstruction of Ukrainian identity through the prism of the war between East and West” (liet. k. – „Ukrainos tapatybės dekonstrukcija per karo tarp Rytų ir Vakarų perspektyvą“). Paskaita vyks anglų k.

Per visą Rusijos Federacijos (imperijos, sąjungos) istoriją Maskvos politika Ukrainos atžvilgiu rėmėsi prielaida, kad nacionaliniai identitetai yra dirbtiniai ir todėl trapūs. Vis dėlto dabartinis Rusijos karas Ukrainoje nemaža dalimi įstrigo dėl to, kad toks mąstymas apie Ukrainos tapatybę pasirodė esąs absoliučiai klaidingas. Karas sukūrė naują Ukrainos tikrovę, sustiprindamas politinės vienybės ir valstybės tapatybės jausmą. Jis sutelkė visuomenę, įskaitant Ukrainos rusakalbius, vyriausybės pusėje. Rusijos invazija į Ukrainą sukėlė masinę etninę deformaciją, kuri suvienijo gyventojus ir sustiprino jų pilietinės priklausomybės jausmą. Karas su Rusija sustiprino Ukrainos pilietybės, o ne etninės priklausomybės sampratą. Rusakalbė mažuma persvarstė ne tik savo tautinio tapatumo jausmus, bet ir požiūrį į ukrainiečių kalbą. Daugelis asmenų ėmė tapatinti save su ukrainiečių kalba net jos nemokėdami, suvokdami ją kaip simbolinį šalies ženklą.

Ihor Lantukh yra baigęs istorijos ir finansų bei medicinos psichologijos studijas. 2020 m. apgynė psichologijos daktaro disertaciją. Yra daugiau kaip 140 publikacijų autorius, iš jų – 35 straipsnių profesiniuose leidiniuose, 6 monografijų, 8 vadovėlių autorius.

Susitikimą moderuos VDU Sociologijos katedros vedėja doc. dr. Jurga Bučaitė-Vilkė.

Prisijungimo nuoroda MS Teams platformoje: https://bit.ly/3MYPTqX

Daugiau.