Netekome iškilaus JAV antropologo, VDU bendradarbio prof. J. Hill

Jonathan Hill

Birželio 24 d.  netekome profesoriaus Jonathan Hill (Pietų Ilinojaus universiteto Antropologijos departamentas). Mintimis apie profesorių dalinasi VDU Socialinės antropologijos centro vadovas, profesorius Vytis Čiubrinskas.

Prisiminsime šį iškilų antropologą kaip daug davusį Lietuvos antropologijai, o ypač mūsų Socialinės antropologijos magistro studijų programai. Jis buvo prie pat jos ištakų. Kai 2002 m. stažavausi Pietų Ilinojaus universitete  su „Fulbright“ programa, jo patarimai buvo neįkainojami ir 2004 m. tapo įgyvendinti šią programą atidarius VDU.

Glaudaus bendradarbiavimo su Jonathan rezultatas – Pietų Ilinojaus antropologijos  sertifikato „Intercultural Understanding“ programa, kuri veikia jau trylika metų (nuo 2010 m.). Ji atvėrė kelius vizituojantiems profesoriams – antropologijos profesionalams – iš šio ir kitų Vakarų universitetų dėstyti socialinės antropologijos  kursus mūsų studentams.  Keturis atskirus kursus  šioje programoje yra dėstęs ir pats Jonathan, beveik kasmet atvykdamas į Kauną 2009–2019 metais ir tapdamas oficialiu mūsu programos vizituojančiu dėstytoju. Čia profesorius yra vadovavęs magistriniams darbams,  buvo nuolatinis doktorantų konsultantas, rengė viešus tiriamuosius seminarus apie savo lauko tyrimus tarp Amazonės  žemupio autochtonų bei metodologinius seminarus taikant identiteto ir galios sąveikos paradigmas.

Jonathan entuziastingai palaikė ir mūsų pastangas sukurti bendrą penkių Baltijos šalių universitetų antropologijos doktorantūrą (BAGs). Kai 2014 m. gavę Wenner-Gren antropologijos rėmimo fondo paramą 2015-2018 m. organizavome doktorantų konferencijas ir mokyklas, jose dėstė ir Jonathan, būdamas oficialiu BAGs konsorciumo atstovu nuo Pietų Ilinojaus universiteto, šalia atstovų iš  Mančesterio ir Kopenhagos universitetų.

Prof. Hill  buvo žurnalų „American Anthropologist“ (1989-1993) bei „Identities: Global Studies in Culture and Power (2001-2009)   redaktorius ir šia patirtimi, taipogi profesinėmis žiniomis dalijosi tapęs žurnalo „Lietuvos Etnologija: Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos redakcinės kolegijos nariu (nuo 2018 m.).

Profesoriaus tyrimai ir jo veikla atstovaujant Amazonės autochtonų teisėms  įkvėpė  jo kurso klausytojus – VDU antropologijos magistrantus pačius imtis veiklos.  Jis labai džiaugėsi, kad Lietuvoje atsirado pirmoji – mūsų programos absolvenčių sukurta – taikomosios antropologijos NVO „Anthropos“, ir su malonumu dalyvavo jos konferencijoje 2018 m.  Jis ir pats prisidėjo prie antropologijos sklaidos Lietuvoje surengdamas du tiriamuosius seminarus Lietuvos istorijos institute (2009 m. apie savo  etnomuzikologinius tyrimus Amazonėje bei 2013 m. apie politinę antropologiją) ir seminarą Vilniaus universiteto Archeologijos katedroje (2013 m. apie archeologinės antropologijos taikymą tyrinėjant  Pietų Amerikos autochtonų teritorijose).

 Labai  vertinome Jonathan nuoširdumą, ypač geranorišką kolegialumą ir patarimus mūsų studentams. Buvo nepaprastai malonu kartu su juo dirbti organizuojant dviejų American Anthropological Association [AAA] konferencijų (Vašingtone 2017 m. ir Baltimorėje 2021 m.) bei dviejų European Association of Social Anthropologists [EASA] konferencijų (Stokholme 2018 m. ir Lisabonoje 2020 m.) sekcijas, o pastaruoju metu susitelkus prie bendros knygos rengimo.

Prisiminsime Jonathan kaip vieną iš mūsų – puikiai supratusį ir labai palaikiusį antropologijos reikalingumą Lietuvoje.

Vytis Čiubrinskas ir kolegos

VDU Socialinės antropologijos magistro studijų programos komitetas, VDU Socialinės antropologijos centras