IX Nacionalinė Jaunųjų Sociologų ir Antropologų Konferencija

IX Nacionalinė Jaunųjų Sociologų ir Antropologų Konferencija

Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos katedra ir Lietuvos sociologų draugija kviečia į IX nacionalinę jaunųjų sociologų ir antropologų konferenciją „Aktualūs sociologijos ir antropologijos tyrimai: problemos ir kontekstai“, kuri vyks 2023 m. balandžio 21 d. VDU Socialinių mokslų fakultete, Jonavos g. 66, Kaune.

Nacionalinė jaunųjų sociologų ir antropologų konferencija – tai tradicinė kasmetinė pradedančiųjų tyrėjų susitikimų ir diskusijų platforma, skirta pasidalinti bakalauro, magistrantūros ar doktorantūros studijų metu atliktų tyrimų radiniais ar aptarti dar tik planuojamus tyrimus, susipažinti su bendraminčiais.

Šių metų konferencijos tema – „Savas-svetimas-kitas: sienos ir ribos neapibrėžtumų laikotarpyje“.

Mūsų kasdienis gyvenimas susideda iš nuolatinio sienų ir ribų kūrimo ir nuolatinio jų peržengimo. Sienas statome siekdami apsaugoti šalį nuo nepageidaujamų migrantų, karo baimės, jas kertame emigruodami ir laisvai keliaudami. Netiesiogine prasme sienas nuolatos braižome permąstydami socialines, religines, etninių grupių ribas, visuomenėje ieškodami sutarimų, kur prasideda ir baigiasi „svetimas“ ar „kitas“. Aštrūs šie klausimai buvo ir koronaviruso pandemijos metu, taip pat – ekologinių krizių akivaizdoje. Kasdienę sandūrą su šiomis ribomis patiriame virtualioje erdvėje, socialinių tinklų „burbulų“ kovose ar spręsdami emocinės ir fizinės sveikatos iššūkius. Daug dėmesio šiose diskusijose sulaukia ir amžiaus, lyties, vertybių ir įsitikinimų klausimai. Permąstant šiuos reiškinius, svarbu prisiminti, kad sienos nėra tik kažkas negatyvaus – be sienų, be „svetimo“ negalėtume apibrėžti savęs – neapibrėžus „kitų“, nebūtų ir „mes“.

Tarpdisciplininėje konferencijoje maloniai laukiame sociologijos, antropologijos ir giminingų disciplinų, tokių kaip politikos mokslai, ekonomika, komunikacija, kūrybinės industrijos, psichologija, socialinis darbas, istorija, etnologija ir kitų, kuriose taikomi socialinių tyrimų metodai, studentų ir jaunųjų mokslininkų.

Kviečiame teikti teorinio ir empirinio pobūdžio pranešimus. Konferencijos kalbos – lietuvių ir anglų. Konferencijos dalyvio mokesčio nėra.

Pranešimų santraukas prašome siųsti el. p. adresu: sk@vdu.lt iki 2023 m. balandžio 3 d.

Reikalavimai santraukai:

  • iki 250 žodžių, kurie apimtų pranešimo pavadinimą, pagrindinę pranešimo idėją ir argumentus;
  • nurodykite pranešėjo/-ų pavardę/-es, vardą/-us, instituciją, pareigas arba studijų pakopą (jei studijuojate), kontaktinę informaciją (el. pašto adresą).

Pranešimų pagrindu parengtus mokslinius straipsnius bus galimybė publikuoti VDU Sociologijos katedros leidžiamame recenzuojamame mokslo žurnale „Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas“. Jei pranešimo pagrindu planuotumėte rengti straipsnį, prašome tai nurodyti teikiant pranešimo santrauką.

Konferencijos el. paštas: sk@vdu.lt