VDU SMF studentei skirta vardinė Igno Bielevičiaus stipendija

Vardinė Igno Bielevičiaus stipendija

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Informatikos fakulteto (IF) absolventas Ignas Bielevičius trečius metus iš eilės įsteigė dvi vienkartines, metines savo vardo stipendijas VDU studentams, kurių vienos dydis – 500 eurų. Šios stipendijos skirtos finansiškai skatinti studentus už jų sėkmingus studijų rezultatus bei aktyvią mokslinę ir (ar) visuomeninę veiklą.

I. Bielevičiaus vardinės stipendijos konkurse galėjo dalyvauti tiek Lietuvos, tiek užsienio studentai iš VDU. Iš viso buvo gauta 9 lietuvių studentų paraiškos. Sprendimą dėl stipendijos skyrimo priėmė pats jos steigėjas.

Vieną iš I. Bielevičiaus vardinių stipendijų gavo Socialinių mokslų fakulteto Psichologijos programos ketvirto kurso studentė Gintarė Kučiauskaitė, kuri aktyviai dalyvauja psichologijos studijų programos komiteto veikloje, priklauso Lietuvos psichologijos studentų asociacijai (LiPSA). Eidama projektų vadovės pareigas LiPSA, nuolat organizuoja įvairius renginius skirtus tiek asociacijos nariams, tiek visuomenei psichologinėmis bei psichikos, sveikatos temomis, veda įvairius mokymus. 2022 m. studentė suorganizavo kasmetinę ir vieną didžiausių LiPSA socialinės kampanijos „#1iš4“ konferenciją.