Projektas – gyventojų ir šeimos dinamikai

VDU Socialinių mokslų fakultete pradedamas įgyvendinti H2020 programos projektas „The Generations and Gender Programme preparatory Phase Projet“ (GGP-5D).

VDU projekte dalyvauja kartu su 14 mokslinių tyrimų institucijų partnerių. Projekto tikslas užtikrinti mokslinių tyrimų infrastruktūros „Kartų ir lyčių programa“ (GGP) tvarumą susitelkiant į MTI plėtrą. Ypatingas dėmesys bus skiriamas infrastruktūros mokslinio ir socialinio-ekonominio poveikio, techninės kokybės sritims, tampresnių ryšių su kitomis MTI vystymui. GGP yra tarpdisciplininė mokslinių tyrimų insfrastruktūra skirta gyventojų ir šeimos dinamikai. Ji kaupia, tvarko, skleidžia palyginamus longitiudinius duomenis apie jaunimą, šeimas, kartų pokyčius, moterų ir vyrų gyvenimo kelią.  Tai vienintelė mokslinių tyrimų infrastruktūra, kuri siekia atsakyti į esminius mokslinius ir socialinius iššūkius susijusius su demografiniais šeimos pokyčiais. VDU partnerinei daliai vadovauja prof. dr. Aušra Maslauskaitė.

Pasirašyta „Kartų ir lyčių programos“ Konsorciumo sutartis

Vytauto Didžiojo universitetas pasirašė „Kartų ir lyčių programos“ (Generations and Gender Programme – GGP) Konsorciumo sutartį ir kartu su dešimt Europos lyderiaujančių mokslo institucijų tapo Konsorciumo valdybos nariu.

„Kartų ir lyčių programa“ (GGP) yra mokslinių tyrimų infrastruktūra, kuria siekiama kurti mokslininkams ir politikos kūrėjams būtinus  aukštos kokybės duomenų rinkinius apie šeimų ir individų gyvenimo kelio trajektorijas, demografinę šeimos raidą ir  prisidėti prie aktualių visuomeninių ir viešosios politikos iššūkių sprendimo.  GGP startavo dar 2004 m., jame dalyvauja virš 20 Europos ir pasaulio šalių. GGP yra Europinio Mokslinių tyrimų infrastruktūrų Kelrodžio dalis.

GGP dėmesio centre yra klausimai susiję su lyčių ir kartų santykiais šeimoje ir visuomenėje, darbo ir šeimos organizavimu, šeimų kūrimu ir raida, vaikų susilaukimu bei auginimu,  suaugusių tėvų ir vaikų santykiais. GGP kaupia kontekstinius ir apklausų duomenis. GGP apklausos išsiskiria longitiudiniu dizainu, didelėmis imtimis, palyginamumu, o tai suteikia unikalias galimybes nagrinėti individų socialinį ir demografinį elgesį. Lietuva į GGP įsijungė dar 2004 m., įgyvendino dvi tyrimo bangas 2006 m. ir 2009 m.

GGP Konsorciumo valdyba yra svarbiausias MIT valdymo organas. Įsijungdama į Konsorciumo valdybą VDU įneš savo indėlį sprendžiant infrastruktūrai ir jos raidai aktualius tyrimų turinio, metodologinius, MIT organizacinius klausimus. VDU infrastruktūroje atstovauja prof. dr. Aušra Maslauskaitė.