GERIAUSIAI STUDENTŲ ĮVERTINTI 2023 M. PAVASARIO SEMESTRO IR 2022 – 2023 M.M. SMF DĖSTYTOJAI

Geriausi dėstytojai

Kviečiame susipažinti su geriausiai studentų apklausoje apie dėstymo ir studijavimo kokybę įvertintais 2023 m. pavasario semestro bei 2022-2023 mokslo metų Socialinių mokslų fakulteto dėstytojais. Geriausiai įvertinti dėstytojai įvardinti atsižvelgus į bendrą dėstymo įverčio vidurkį studijų dalykuose ir studentų dalyvavimo apklausoje aktyvumą.

2023 m. pavasario semestre studentų geriausiai įvertintais tapo šie Socialinių mokslų fakulteto dėstytojai:

  1. Dovilė Daugėlienė
  2. Erika Varnagirytė
  3. Jonas Ruškus
  4. Loreta Bukšnytė-Marmienė
  5. Rytis Pakrosnis
  6. Viktorija Čepukienė

2022 – 2023 m. m. geriausiai studentų įvertinta Socialinių mokslų fakulteto dėstytoja tapo Sociologijos katedros dėstytoja Daiva Bartušienė.

Džiaugiamės ir didžiuojamės!