Geriausiai studentų 2022-2023 m. m. rudens semestre įvertinti SMF dėstytojai

Dėstymo kokybė 2022 ruduo

Kviečiame susipažinti su geriausiai studentų apklausoje apie dėstymą ir studijavimą 2022-2023 m. m. rudens semestre įvertintais SMF dėstytojais.

Remiantis dėstymo įvertinimo vidurkiais ir studentų dalyvavimo aktyvumu, geriausiai studentų įvertintais tapo šie Socialinių mokslų fakulteto dėstytojai:

 • Daiva Bartušienė
 • Ugnė Paluckaitė
 • Roberta Motiečienė
 • Jorūnė Vyšniauskytė Rimkienė
 • Gedas Malinauskas
 • Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė
 • Laura Lapinskė
 • Rasa Naujanienė
 • Gabija Jarašiūnaitė-Fedosejeva
 • Viktorija Čepukienė
 • Julija Eidukevičiūtė
 • Giedrė Baltrušaitytė
 • Aurelija Stelmokienė
 • Laura Šeibokaitė
 • Rytis Pakrosnis

Geriausiai įvertinti dėstytojai įvardinti atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

 • Studijų dalykuose bendras dėstymo įverčio vidurkis – 9 ir daugiau;
 • Studentų aktyvumas apklausoje – 30 % ir daugiau, kai atsakė 10 asmenų ir daugiau; arba 25 % ir daugiau, kai studentų skaičius semestre 100 ir daugiau.

Rudens semestro geriausiai studentų įvertintiems dėstytojams VDU Moodle aplinkoje suteikti skaitmeniniai ženkleliai „Dėstymo kokybė 2022 ruduo“.

Džiaugiamės ir didžiuojamės!