Dekano A. Krupavičiaus metų apžvalga – Socialinių mokslų fakultetas 2019

Artėja 2019 metų pabaiga ir tai yra laikas, kai galime kiek sustoti, pamąstyti apie tai, kur mes ėjome, einame ir kur atėjome? Taip pat pažvelgti, kur mes norėtume eiti?

Viliuosi, kad 2019 metai buvo gana geri kiekvienam iš mūsų atskirai ir buvo geri mūsų bendruomenėms kartu. Kadangi metų pabaiga yra refleksijų apie praeitį ir ateitį laikas, tai keliomis iš jų norėčiau pasidalinti.

Kas tikrai sekėsi neblogai SMF bendruomenei?

Universitetas turi kelias misijas ir veiklos sritis: mokslinius tyrimus, studijas ir socialinę partnerystę.

Tad kaip sekėsi SMF mokslo erdvėse?

VDU SMF yra mokslo projektų lyderis ne tik VDU. Bendrai SMF mokslininkai 2019 m. vykdė net 14 tyrimų projektų. Tarp jų yra du H2020 projektai: Inequality, urbanization and Territorial Cohesion: Developing the European Social Model of economic growth and democratic capacity (COHSMO), koordinatorė doc. Jurga Bučaitė-Vilkė, ir Supporting and Implementing Plans for Gender Equality in Academia and Research (SPEAR)’, koordinatorė prof.  Natalija Mažeikienė. Šio projekto rezultatas bus Lyčių lygybės planas VDU.

Dvi mokslinių tyrimų infrastruktūros yra nacionaliniame kelrodyje: „Europos socialinis tyrimas“ (EST (ESS LT) ir „Kartų ir lyčių programa LT– tarptautinė socialinių mokslų tyrimų infrastruktūra“ (GGP-LT).

Lietuvos mokslo taryba pateikė mokslininkų grupių VIII kvietimo finansuojamų projektų sąrašą. Iš 4 HS mokslų pogrupyje laimėtų projektų, kuriuose Vytauto Didžiojo universitetas yra vykdančioji institucija, 3 projektams vadovaus Socialinių mokslų fakulteto mokslininkai (prof. Auksė Endriulaitienė, prof. Vylius Leonavičius ir doc. Rasa Naujanienė). Po vieną projektą laimėjo Psichologijos, Sociologijos ir Socialinio darbo katedrų mokslininkų grupės.

Šį rudenį surengta tarptautinė mokslinė konferencija „Socialinis darbas su šeima: saugios visuomenės link“, o SDK katedros profesorė Natalija Mažeikienė tapo Peter Lang leidyklos serijos  Baltic Studies for Education and Social Sciences redaktore kartu su Gerd-Bodo von Carlsburg, Airi Liimets. Ši serija yra leidžiama  bendradarbiaujant Heidelbergo edukologijos universitetui,  Vytauto Didžiojo universitetui ir Talino universitetui.

VDU 30-mečiui paminėti skirtame iškilmingame VDU Senato posėdyje už išskirtinį indėlį plėtojant Sociologijos studijas ir mokslą atkurtajame Vytauto Didžiojo Universitete Sidabro medaliu apdovanotas Sociologijos katedros profesorius Vylius Leonavičius. Taip pat įvyko jau V-oji Jaunųjų sociologų ir antropologų konferencija.

Kas mums pavyko studijose?

Studijuojančių skaičius lieka daugmaž stabilus. Bakalauro programose į pirmą kursą ateina per 110 studentų ir dar per 110 priimame į magistrantūros studijas. Psichologijos bakalauro programa yra populiariausia studijų programa VDU.

Socialinių mokslų fakulteto Socialinės politikos, Sociologijos ir antropologijos, Psichologijos bakalauro studijų ir Socialinės antropologijos, Socialinės demografijos, Taikomosios sociologijos, Mokyklinės psichologijos, Organizacinės psichologijos, Sveikatos psichologijos magistrantūros studijų programos išleido 190 absolventų. Esame vienas iš nedaugelio Lietuvos universitetų, kuris priima daugiau studentų nei jų išleidžia. Ir kai ką siūlome studijose visai naujai. Socialinio darbo katedra jau vykdo neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą „Profesionalios supervizijos studijos“.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurse viena iš nugalėtojų buvo VDU Socialinių mokslų fakulteto absolventė Dovilė Galdauskaitė, kuriai LMA premija skirta už darbą „Vaikų susilaukimo, laimės ir lyčių vaidmenų dimensijų sąsajos Lietuvoje: kaita ir galimybės vertinti“ (darbo vadovė prof. Vladislava Stankūnienė).

2019-2020  metų Prezidento Algirdo Brazausko (socialinių mokslų studijų krypčių ir ugdymo mokslų krypčių, teisės, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės) stipendija paskirta Tadui Vadvilavičiui – VDU Socialinių mokslų fakulteto Organizacinės psichologijos studijų programos II kurso studentui.

SMF studentai – Jovita Janavičiūtė, vadovaujama prof. Liudos Šinakariovos, Dainora Šakinytė, vadovaujama dr. Rasos Markšaitytės, Tadas Vadvilavičius, vadovaujamas doc.  Aurelijos Stelmokienės, Viktorija Šarkauskaitė, vadovaujama prof. Loretos Bukšnytės – Marmienės ir Marija Aušraitė, vadovaujama prof. Kristinos Žardeckaitės – Matulaitienės, laimėjo projektus pagal LMT poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“.

Doc. dr. Jurga Bučaitė-Vilkė remiantis studentų vertinimu pripažinta geriausia 2018/2019 m. m. VDU SMF dėstytoja.

Kokie mūsų veiklų rezultatai miesto bendruomenei, Lietuvai ir socialiniams partneriams?

VDU Socialinio darbo katedros prof. Jonas Ruškus Niujorke buvo antrai kadencijai perrinktas Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto nariu, surinkdamas didžiausią balsų skaičių tarp visų kandidatų.

Socialinis ir akademinis projektas „Tėvų akademija“ įgavo pagreitį ir ji yra tiesioginis VDU SMF bendruomenės indėlis Kauno miestui.  Taip pat surengtas tradicinis Pasaulinės socialinio darbo dienos diskusijų forumas. Jo tema 2019 metais buvo “Socialinis darbas – žmonių tarpusavio santykių profesija?!”.

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU), bendradarbiaudamas su Izraelio ambasada ir Vilniaus universitetu, pradeda vykdyti studentų savanorystės-mentorystės programą „Kelrodė žvaigždė“. Vytauto Didžiojo universitetas – pirmoji aukštoji mokykla, kuri inicijuos šią programą Kaune. Projekto tikslas – kviesti studentus tapti savanoriais ir padėti prasčiau besimokantiems ar socialinėje atskirtyje gyvenantiems 3-6 klasių moksleiviams.

Psichologijos katedra kartu su Kauno Trečiojo amžiaus universitetu, Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, Kauno kolegija surengė mokslinę-praktinę konferenciją Ori senatvė – mitas ar realybė? Fiziniai, psichologiniai ir socialiniai senėjimo aspektai

Nacionaliniuose lygybės ir įvairovės apdovanojimuose prof. Milda Ališauskienė gavo „Metų proveržio“ apdovanojimą. Apdovanojimas skirtas už aktyvias organizacines pastangas rengiant 2018 m. gruodžio 10 dieną įvykusį pirmąjį Nacionalinį žmogaus teisių forumą.

Nuolatinis mūsų partneris yra Kauno foto klubas. Šiais metais surengtos parodos: Leonardo Surgailos „San Francisko portretai“ , Jolantos Rimšelienės „Paslapties veidas“, Mildos Gineikaitės „(NE)SAUGI ZONA“, Kristinos Valasevičienės „Kauno fortai. Vizijos“, Juozo Grušo Meno gimnazijos mokinių darbų paroda „Mąstom, kuriam“.

Žvelgiant į 2019 metų įvykių panoramą tikrai neturėtume liūdėti. Joje buvo visko, bet gerų dalykų tikrai būta daugiau nei blogų. Tad 2020 metais pirmiausia reikia tęsti pradėtus sėkmingus darbus.

Gražių artėjančių švenčių ir gerų naujųjų 2020- ųjų!