Susitikime su akademikais – demografinių problemų sprendimo paieškos

Šiandien socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis susitiko su Vytauto Didžiojo Universiteto Socialinės demografijos katedros vadove profesore Vladislava Stankūniene ir doktorante Justina Jakštiene demografinėms problemoms Lietuvoje ir jų sprendimo būdams aptarti.

Susitikimo metu daugiausiai dėmesio skirta paslaugų šeimai, ypač vaikų priežiūros, klausimui. Pasak, profesorės V. Stankūnienės, tyrimai rodo, kad vaiko priežiūros paslaugų plėtra labiausiai prisideda prie gimstamumo didėjimo, todėl rengiant ir įgyvendinant Šeimos gerovės ir gyventojų senėjimo neigiamų pasekmių įveikimo 2017–2019 metų veiksmų planą būtina rasti būdų, kaip plėsti šias paslaugas.

Pasak ministro L. Kukuraičio, sprendžiant demografines Lietuvos problemas, akademikų įžvalgos yra itin reikšmingos, nes leidžia ne tik geriau suprasti problematikos kontekstą, bet ir parinkti geriausius galimus sprendimo būdus.

Susitikime akcentuota, kad vienas iš svarbiausių veiksnių, siekiant padėti šeimai, yra geresnis šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas. Šioje srityje yra labai svarbi ikimokyklinio vaikų ugdymo sistemos plėtra, popamokinio vaikų užimtumo gerinimas. Svarbu plėtoti paslaugas šeimai, išlaikyti turimus pasiekimus – ilgas vaiko priežiūros atostogas, tačiau kartu labai svarbu plėtoti lanksčias užimtumo formas, taip lengvinant tėvų dalyvavimą darbo rinkoje. Skurdo ir socialinės atskirties mažinimas taip pat išlieka svarbus veiksnys, siekiant šeimų gerovės.

Kaip viena iš galimos pagalbos šeimoms formų, Lietuvoje pradedamos plėtoti kompleksinės paslaugos šeimai. Tarp šių paslaugų yra pozityviosios tėvystės mokymai, psichosocialinė pagalba, t.y. pagalba asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas), ir jų šeimoms, artimiesiems, apimanti socialinę, psichologinę, psichoterapinę pagalbą, sielovadą, taip pat pagalbą įveikiant priklausomybes nuo psichoaktyviųjų medžiagų, lošimų. Taip pat numatytos šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos. Gali būti teikiamos ir vaikų priežiūros paslaugos, pavėžėjimo paslauga dalyvaujantiems Bendruomeninių šeimos namų veikloje.