Suaugusiųjų mokyma(sis) ir švietimas Europoje: kokios galimybės ir kur link judame?

dsc_0385VDU Edukologijos katedroje baigtas įgyvendinti trijų metų LLP programos projektas „ESRALE- European studies and research in adult learning and education“ (2013-2016), kurio metu partneriai iš 12 institucijų, reprezentuojantys 10 šalių, siekė išryškinti galimybes sukurti ir vykdyti jungtines tarptautines magistrantūros ir doktorantūros studijas suaugusiųjų švietimo srityje.

Šis projektas siekė skatinti Europos mokslo ir tyrimų suaugusiųjų švietimo srityje kokybės užtikrinimą, sukuriant ir įgyvendinant esminius projekto produktus: parengti bendrą Europos magistrantūros suaugusiųjų švietime studijų programą, išvystyti ir testuoti vasaros akademijos modelį magistrantūros ir doktorantūros studentams, sukurti aktyviai funkcionuojančią doktorantūros mokyklą, adaptuoti ir sukurti sistemą ankstesnio mokymosi validavimui, padedančią į studijas pritraukti praktikus, dirbančius suaugusiųjų švietimo srityje.

Projekto įgyvendinimo metu, net 4 „Švietimo vadybos“ magistrantūros dalykai buvo įtraukti į bendrą, visų projekto partnerių parengtą ir suderintą Europos magistro suaugusiųjų švietime studijų programą. Greta to, kas mėnesį vyko tiesioginės užsienio lektorių vedamos paskaitos-webinarai įvairiomis suaugusiųjų švietimo temomis. Taip pat, siekiant padėti doktorantūros studentams, ketinantiems vykdyti tyrimus suaugusiųjų švietimo srityje, susipažinti su pagrindiniais suaugusiųjų mokymosi ir švietimo iššūkiais bei tendencijomis, projekte dalyvaujantys mokslininkai parengė tris mokslinius leidinius, kurie bus laisvai prieinami internete artimiausiu metu.

2016 m. lapkričio 17-18 dienomis, Vokietijos suaugusiųjų švietimo institute (The German Institute for Adult Education, DIE), aktyviai vykdančiame nacionalinės ir tarptautinės reikšmės mokslinius ir taikomuosius tyrimus suaugusiųjų švietimo ir mokymosi bei tęstinio mokymosi srityse, vyko baigiamoji projekto ESRALE konferencija „European Professionals in Adult Education. Towards a European Dimension in Research, Practice and Development – Outcomes of ESRALE“. Joje dalyvavo kviestiniai suaugusiųjų švietimo srities ekspertai, atstovaujantys Europos aukštojo mokslo institucijas bei kitas Europos suaugusiųjų švietimo bei profesinio rengimo asociacijas. Vytauto Didžiojo universitetą atstovavo edukologijos katedros lektorė, ES Suaugusiųjų švietėjų portalo EPALE Kauno regiono ekspertė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos Kauno regiono koordinatorė Dr. Elena Trepulė ir projekto tyrėja doktorantė Giedrė Tamoliūnė. Kartu su kitais konferencijos dalyviais, edukologijos katedros atstovės dalyvavo debatuose ir diskusijose įvairiais suaugusiųjų mokymosi ir švietimo klausimais, pabrėžiant tolimesnes tarptautines mokslinės veiklos vykdymo ir tyrimų suaugusiųjų švietimo srityje perspektyvas bei tendencijas.