Studijas baigiančiųjų ir absolventų nuomonė apie studijas VDU

2020 m. birželio-liepos mėn. Vytauto Didžiojo universiteto bakalauro, magistrantūros, vientisųjų ir profesinių studijų studentai dalyvavo studijas baigiančiųjų apklausoje (EXIT). Jie pareiškė nuomonę apie studijas, įvertino studijų praktikos kokybę, nurodė gebėjimus, kuriuos įgijo arba išplėtojo studijuojant. Respondentai įvardino, kas labiausiai patiko ir ko trūko studijuojant VDU. Apklausoje taip pat aiškintasi, kaip bendradarbiauta su baigiamojo darbo (meno projekto) vadovu, kaip vyko gynimo procedūra, kuo naudingi baigiamieji darbai (meno projektai) bei kaip būtų galima patobulinti jų rengimo ir gynimo procesus.

Tuo pačiu metu vykdytoje Absolventų apklausoje dalyvavo prieš metus (2019 m.) VDU studijas baigę studentai. Jie pareiškė savo nuomonę apie studijas ir pasirengimą profesinei veiklai.

Kviečiame susipažinti su apibendrintais VDU baigiančiųjų studijas (EXIT) ir absolventų apklausos rezultatais universiteto lygmeniu ir juos aptarti studijų programų komitetuose, fakultetų/akademijų bendruomenėse. Taip pat šiuos rezultatus kviečiame pasitelkti planuojant ir atliekant studijų programų tobulinimo veiklas – rengiant tobulinimo planus bei juos įgyvendinant.