Studentų prašymu – dekanato dovana

Dekanato nariams lankantis pas fakulteto studentus, buvo išsakytas prašymas pastatyti futbolo stalą. Kad fakulteto bendruomenės nariai galėtų geriau atsipalaiduoti ir smagiai praleisti laiką, per SMF Kalėdų eglutės įžiebimo šventę dekanas įteikė studentų atstovams futbolo stalo pirkimo dokumentus. Dabar stalas jau stovi Jonavos g. 66 pirmojo aukšto foje. Mielai prašome išbandyti! Jei manote, kad yra tinkamesnė vieta jam pastatyti, duokite žinoti budėtojui arba dekanato nariams.