Studentams – papildomas tarptautinių studijų ir praktikos konkursas

Studies

VDU Tarptautinių ryšių departamentas kviečia visus universiteto studentus pasinaudoti galimybėmis išvykti studijų mainams arba praktikai užsienyje.

Papildomas konkursas „Erasmus+“ studijoms (ES/EEE šalyse). Paraiškas konkursui galite teikti iki 2023 m. kovo 27 d.

Besitęsiantys konkursai praktikoms:

„Erasmus+” praktikos (ES/EEE šalys) Paraiškas konkursui teikti galite iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos.

Praktika lietuvių mokyklose ir bendruomenėse užsienyje. Paraiškas konkursui teikti galite iki 2023 m. balandžio 3 d.

Daugiau informacijos