Studentams – galimybė gauti valstybės remiamą paskolą

Skelbiame paskolos gavėjų prašymų teikimo pradžią valstybės remiamoms paskoloms pavasario semestrą gauti. Studentai, norintys gauti valstybės remiamą paskolą, privalo Fondo tinklalapyje, užpildyti nustatytos formos paskolos gavėjo prašymą ir pateikti jį Fondui nurodytu būdu nuo rugpjūčio 21 d. iki rugsėjo 18 d. (15:00 val.).

Studentams pavasario semestrą bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

  • paskolos studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies;
  • paskolos gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 80 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (3 920 Eur);
  • paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (2 940 Eur).

Jeigu pildydami paskolos gavėjo prašymą, nurodėte kriterijus, suteikiančius pirmumo teisę gauti paskolą ar apmokėti palūkanas valstybės lėšomis, iki paskolos gavėjo prašymų teikimo termino pabaigos jis arba jo įgaliotas asmuo (įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro, įgaliojimo formą rasite čia), Fondui privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad studentas atitinka nurodytus kriterijus (išskyrus tuos atvejus, kai Fondas nurodo, kad šių dokumentų teikti nereikia).

Daugiau išsamios informacijos galite rasti čia.

Jeigu pretenduojant gauti paskolą, iškiltų problemų dėl prisijungimo prie Fondo informacinės sistemos, prašome kreiptis telefonu +370 658 31004 arba elektroniniu paštu: sandra.stukaite@vsf.lt.