Studentai su negalia: kodėl egzaminą privalo laikyti savo kompiuteriu ir gauti daugiau laiko

Kaip pritaikyti studijas Lietuvos kolegijose ir universitetuose studentams, turintiems cerebrinį paralyžių, neregiams, kurtiesiems? Apie tai šią savaitę kalbėta mokymuose, skirtuose aukštųjų mokyklų dėstytojams ir darbuotojams. Valstybinio studijų fondo vykdomo projekto „Studijų prieinamumo didinimas“ rengiamuose mokymuose studentai pasidalijo autentiška patirtimi ir rekomendacijomis. Su jais bendravo ir 15min.
Prof. Jonas Ruškus, vienas šių mokymų lektorių, 15min teigė, kad pagrindinis iššūkis, kylantis aukštųjų mokyklų studentams, turintiems negalią, yra studijų pritaikymas jų poreikiams. „Svarbu, kad nepriklausomai nuo negalios, žmonės galėtų studijuoti. Regos negalią turintys ( neregiai, silpnaregiai), kurtieji, psichosocialinę, judėjimo negalią ar cerebrinį paralyžių turintys žmonės iš tikrųjų susiduria su begale kliūčių, pradėję studijuoti aukštosiose mokyklose – tiek kolegijose, tiek universitetuose“, – šių dienų padėtį apibendrina J.Ruškus.

Profesorius primena konstitucinę teisę ir valstybės įsipareigojimą Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijai, kuri nurodo, kad žmonės pagal savo gebėjimus turi teisę studijuoti aukštosiose mokyklose. „Ir kas atsitinka, kai studijų sąlygos yra nepritaikytos, kai nesudarytos sąlygos turinčiam negalią? Tie žmonės yra diskriminuojami vien dėlto, kad yra nepritaikytos sąlygos studijuoti“, – teigia J.Ruškus.

Skaitykite daugiau…