Sociologijos katedros vedėjos M. Ališauskienės mokslinė išvyka

Liepos 1-11 dienomis Sociologijos katedros docentė, vedėja Milda Ališauskienė dalyvavo dviejose tarptautinėse konferencijose Izraelyje ir Vietname.

Liepos 1-6 dienomis M.Ališauskienė dalyvavo naujųjų religijų tyrėjų kasmetinėje konferencijoje Jeruzalėje, konferencijos tema: Šventosios žemės ir šventosios istorijos naujuose religiniuose judėjimuose. M.Ališauskienė skaitė pranešimą, moderavo plenarinę sesiją ir vadovavo Tarptautinės naujųjų religijų tyrimų draugijos, kurios prezidente yra nuo 2015 metų, narių susirinkimui.

Liepos 7-11 dienomis M.Ališauskienė dalyvavo Pietų ir Pietryčių Azijos religijų studijų asociacijos rengiamoje konferencijoje, kur skaitė savo mokslinių tyrimų pagrindu parengtą pranešimą, o taip pat dalyvavo Tarptautinės religijų istorijos asociacijos, kurios valdybos narė yra nuo 2015 m., posėdžiuose.

M.Ališauskienės skaitė pranešimus, kuriuose pristatė savo tyrimus religinės lyderystės srityje – charizmatizacijos proceso ypatumus globalių bei lokalių religinių lyderių biografijose.