Sociologijos katedros docentė Jūratė Imbrasaitė skaitė paskaitas Mičigano – Dirbono universitete

(University of Michigan –Dearborn), kuriose pasidalino savo mintimis ir mokslinių tyrimų rezultatais apie pokomunistinę transformaciją ir piliečių dalyvavimą Baltijos šalyse. Doc.drJ.Imbrasaitės paskaitos sulaukė išskirtinio Mičigano –Dirbono universiteto studentų ir profesorių susidomėjimo – po kiekvienos paskaitos vykdavo diskusijos apie šiuolaikines transformacijas ir jų keliamus iššūkius demokratijoms globaliame pasaulyje. Auganti ekonominė nelygybė, politinė atskirtis, populizmas, galimybės naudotis socialinėmis medijomis turi svarų poveikį demokratijos kokybei ir piliečių dalyvavimui nacionaliniame ir vietiniame lygmenyse. „Mano auditorija buvo pakankamai įvairi: pradedant sociologijos ir politikos mokslų, baigiant globalizacijos ir komunikacijos studijų studentais bei profesoriais, – sakė Doc. Dr. J.Imbrasaitė – Maloniai nustebino JAV studentų žinios ir susidomėjimas Baltijos šalimis. Daugiakultūrinė patirtis ir produktyvios intelektualinės diskusijos tikrai pranoko mano lūkesčius“.