Socialinių mokslų fakulteto ir Švietimo akademijos dėstytojos vertino tiriamuosius moksleivių darbus Tarptautinėje jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Iššūkis tyrėjams“

2019 m. balandžio 18 dieną Kauno „Santaros“ gimnazijoje vyko 19-oji Tarptautinė jaunųjų mokslininkų konferencija „Iššūkis tyrėjams“. Konferencijos tikslas – stiprinti mokinių projektinio, tiriamojo, kūrybinio darbo rengimo kompetencijas; plėtoti mokyklų bendradarbiavimą ugdant mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas; skatinti mokinius argumentuotai ir kūrybiškai spręsti problemas; padėti mokiniams sėkmingai pasirengti ateities karjerai; stiprinti ryšius su socialiniais partneriais: aukštosiomis mokyklomis, verslo įmonėmis ir kt.

Konferencijoje dalyvavo 132 mokiniai bei mokytojai iš Latvijos Daugpilio valstybinės gimnazijos, Vilniaus krikščionių gimnazijos, Kėdainių Šviesiosios gimnazijos, Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos, Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos, Utenos r. Užpalių gimnazijos, Plungės „Saulės“ gimnazijos, Alytaus Jotvingių gimnazijos, Kauno r. Kulautuvos pagrindinės mokyklos, Jonavos Senamiesčio gimnazijos, VDU „Rasos“ gimnazijos, Kauno „Aušros“ gimnazijos, Kauno „Saulės“ gimnazijos, Kauno Jono Jablonskio gimnazijos, Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos, Kauno „Varpo“ gimnazijos, Kauno „Vyturio“ gimnazijos, Kauno Maironio universitetinės gimnazijos, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos, Kauno Tadao Ivanausko progimnazijos, Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos ir Kauno „Santaros“ gimnazijos.

Parengti 82 pranešimai lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, I STEAM Biologijos laboratorijos, II STEAM IT – Ekonomikos laboratorijos, socialinių mokslų bei kūrybos, sveikos gyvensenos sekcijose. Italijos Britų kolegijos moksleiviai ir mokytojai turėjo galimybę teletiltu stebėti tiesioginę konferencijos transliaciją.

Tiriamuosius darbus sekcijose vertino dėstytojai. Socialinių mokslų sekcijoje jaunųjų mokslininkų darbus vertino VDU Socialinių mokslų fakulteto Psichologijos klinikos vadovė dr. Kristina Kovalčikienė, Sociologijos katedros lektorė dr. Rasa Indriliūnaitė bei VDU Švietimo akademijos Edukologijos tyrimų instituto doktorantė Giedrė Tamoliūnė.

Geriausių darbų autoriai buvo paskatinti rėmėjų dovanomis, o tiriamuosius darbus vertinusiems universitetų dėstytojams įteikti padėkos raštai.