Socialinių mokslų fakulteto Dekano Prof. Dr. Algio Krupavičiaus sveikinimas