Socialinių mokslų fakultetas parodoje Mokykla 2017

Paroda Mokykla 2017 – tai 7-oji mokyklų įrangos, mokymo priemonių ir technologijų paroda. Renginio organizatoriai teigia, jog tai svarbiausias Lietuvos švietimo bendruomenės metų renginys. Jame susitinka, mokosi, diskutuoja ir gerąja patirtimi dalijasi mokyklų steigėjai, švietimo centrų ir mokyklų vadovai, verslo įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, mokytojai, mokiniai ir jų tėvai. Parodoje gyvai ir interaktyviai pristatomi ugdymo(si) metodai, paslaugos švietimui, demonstruojamos naujausios mokymo(si) priemonės ir technologijos, aptariami mokyklose realiai veikiantys pavyzdžiai ir sėkmės istorijos.

Parodoje vyko daugiau kaip 150 edukacinių renginių ir užsiėmimų, tarp kurių ir Socialinių mokslų fakulteto prodekanės, Psichologijos katedros docentės dr. Aurelijos Stelmokienės pasiūlytos kūrybinės dirbtuvės „Kaip mokytojo emocinis intelektas padeda efektyviai vadovauti klasei?“.

Daugiau informacijos apie parodą http://litexpo.lt/lt/parodos/mokykla-2017.