Socialinio darbo su grupe metodų mugė

Nacionalinė socialinio darbo su grupėmis asociacija kartu su socialinio darbo katedra š.m. spalio 21 dieną organizuoja Socialinio darbo su grupe metodų mugę. Kviečiame socialinius darbuotojus, psichologus, pedagogus ir visus prijaučiančius darbui su grupe metodui susitikti metodų mugėje, kuri vyks  Birštone. Šios renginio metu ne tik vyks tos pačios profesijos atstovų, kolegų, bičiulių susitikimas, bet ir  pasidalinimas metodais, kurie sėkmingai taikomi praktikoje.

Mugėje bus pristatomi skirtingi grupinio darbo metodai:

Dailės terapijos metodas “Moterų ir vyrų portretai”, skirtas savęs pažinimui, savo vidinių dalių atradimui ir suderinamumui, savo poreikių, prioritetų, tikslų, norų atradimui dabartiniame savo gyvenime. Dalyviai taip pat per šį metodą atras savo vidines dalis ir vaidmenis dabartiniame savo gyvenimo etape.

Lektorė Laura Dailidonienė – VDU Socialinio darbo katedros, magistrantė, absolventė. Nacionalinės socialinio darbo su grupėmis asociacijos narė. VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos Jaunimo centro ir Psichikos sveikatos centro socialinė darbuotoja. Savo socialinio darbo praktikoje (apie 7 m.) darbe su grupėmis paauglių, jaunimo ir suaugusiųjų kaip intervencijos metodą taikanti dailės terapiją.

 

„Gyvenimo komanda“ (Team of life), metodas padedantis klientams, o ypač paaugliams bei jauniems žmonėms per sporto komandos metaforą kalbėti apie traumuojančias patirtis, atrasti savo gyvenime pagalbos resursus, stiprybes. Ši naratyvinės praktikos metodologija sukurta David Denborough yra plačiai taikoma ne tik Australijoje, Afrikoje, bet ir kituose vakarų šalių kraštuose.

Lektorė dr.Nijolė Teresė Liobikienė VDU Socialinio darbo katedros docentė, Nacionalinės socialinio darbo su grupėmis asociacijos narė.

 

„Savigalbos grupės: įgalinimo link“- praktinio seminaro metu išsamiai bus pristatomas savigalbos metodas dirbant su skirtingomis klientų grupėmis bei bus galimybė praktiškai patirti tokios grupės pozityvų poveikį.

Lektorė dr.Lijana Gvaldaitė, VU socialinio darbo katedros docentė, nevyriausybinės organizacijos SOTAS GIMK mokytoja,  neseniai išleistos mokymų priemonės „Šeimų savigalbos grupės: pagalba įtėviams ir globėjams“, autorė.

 

 „Erdvė klausimams“  – tai erdvė, kurios metu bus galimybė kelti klausimus, kurie kyla vedant grupes praktikoje, analizuoti sudėtingus atvejus,  ieškoti tinkamų sprendimų sprendiant grupėse kylančius konfliktus, gauti kolegų palaikymą. Susitikimo metu bus taikomas intravizijos metodas.

Intravizijos moderatorė Lina Bartusevičienė VDU Socialinio darbo katedros dėstytoja, Nacionalinės socialinio darbo su grupėmis asociacijos tarybos narė, supervizorė.

 

Registracija: https://goo.gl/TnVp4p

 

Dalyviams bus išduodami kvalifikacijos pažymėjimai.

Išsamesnę informaciją apie mugę galite gauti nacionalinė socialinio darbo su grupėmis asociacijos Facebook paskyroje.

 

Iki malonaus susitikimo!