Socialinio darbo programos dėstytojos kelia kvalifikaciją Austrijoje

Birželio 3-7 dienomis, Linze (Austrija) Aukštutinės Austrijos taikomųjų mokslų universitete vyko tarptautinė vasaros mokykla „Socialinio darbo kryžkelės. Ar galėtume išsilaisvinti iš baimės ir apribojimų?“ Vasaros mokykloje dalyvauja socialinio darbo studentai ir dėstytojai iš JAV, Kanados, Vokietijos, Olandijos, Armėnijos, Kosovo, Didžiosios Britanijos, Kinijos, Japonijos, Indijos, Honkongo, Austrijos ir Lietuvos. Lietuvą atstovavo VDU socialinio darbo katedros dėstytojos Rasa Naujanienė ir Julija Eidukevičiūtė.

Socialinio darbo katedros dėstytojos lankėsi Aukštutinės Austrijos vaikų ir jaunimo gerovės tarnyboje, kuri Lietuvoje atitinka ir vykdo funkcijas, kurias Lietuvoje atlieka Valstybinės Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinis skyrius bei savivaldybės socialinių paslaugų ir paramos centras. Tarnyba įkurta prieš maždaug 100 metų ir jos tikslas tuo metu – mažinti kūdikių mirtingumą, o šiuo metu užtikrina vaikų teises ir teikia paramą šeimai, kad ši pasirūpintų savo vaikais. Vienas iš šios įstaigos principų – subsidiarumas, siekiama, kad intervencijos į šeimą nebūtų tokios dramatiškos, nes paprastai tėvai savo vaikais pasirūpina geriausiai, o kai tėvams nepavyksta užtikrinti bazinių vaiko poreikių – teikiama privaloma pagalba.

 Ši tarnyba įsikūrusi administraciniame Aukštutinės Austrijos pastate, kuriame viso dirba apie 1000 darbuotojų. Įstaiga teikia trejopo lygmens paslaugas. Pirmiausiai prevencinės paslaugos, kurios šeimoms yra nemokamos ir jose gali dalyvauti kiekvienas norintis. Tada šioje įstaigoje taip pat teikiama teisinė parama, kuria dažniausiai pasinaudoja skyrybas išgyvenančios šeimos. Galiausiai, čia teikiamos ir vaiko apsaugos paslaugos (vidutiniškai per metus apie 4000 atvejų), kurios kaip ir visur gali būti šeimos patiriamos kaip prievartinės, nes vaiko baziniai poreikiai nepatenkinami, o tėvai dėl įvairių priežasčių atsisako priimti pagalbą. Tačiau kaip pašnekovės pastebėjo pagalbos proceso eigoje apie 50% visų šeimų galiausiai priima teikiamą pagalbą.

Viso Aukštutinėje Austrijoje yra 160 000 vaikų iki 18 metų amžiaus. Valstybės tarnyboje, kurioje lankėmės dirba 250 socialinių darbuotojų, kurie dirbant su vaiko atvejais. Aukštutinės Austrijos vaikų ir jaunimo gerovės tarnyboje kreikiasi ir perka paslaugas iš 70 privačių organizacijų, kuriose dirba apie 1000 profesionalių darbuotojų. Labiausiai nustebino, kad neatsisakyta nei budinčių globėjų (jų regione yra apie 30), nei globėjų (jų regione 400 globėjų, kurių šeimose gyvena 700 vaikų), nei globos namų, kuriuose yra 780 vietų. Pašnekovės pastebėjo, kad daugėja vaikų, kuriems grupinė aplinka nėra tinkama. Tad kaip Lietuva, taip ir  Aukštutinė Austrija patiria norinčiųjų globoti trūkumą.

Ko Lietuvoje nėra, bet šioje įstaigoje vykdoma – darbas su gatvės vaikais. Su šia specifine grupe dirba kiekvienoje savivaldybėje vienas specialistas, be to, yra įsteigti ir nakvynės namai, kuriuose gatvėje gyvenantis jaunimas gali pernakvoti.

 Kadangi mokyklose dirbantys socialiniai darbuotojai negali vykti į šeimas, šios tarnybos darbuotojai kartą per savaitę lankosi  mokykloje ir su mokyklos bendruomenė konsultuojasi ir derina veiksmus siekdami apsaugoti vaiką ir užtikrinti, kad jam ar jai būtų sudarytos tinkamos sąlygos namuose. Aukštutinėje Austrijoje yra 60 mokyklos socialinių darbuotojų, kurie konsultuoja vaikus, tėvus ir mokytojus 240 mokyklų. Tad vienam socialiniam darbuotojui tenka keturios mokyklos.