Socialiniame darbo studentai ir praktikai diskutavo apie šalies vaikų globos sistemą

Pradedami Socialinių mokslų fakulteto 25 metų sukakčiai paminėti skirti renginiai. Sausio 11- 13 dienomis socialinio darbo katedros docentė dr. Dalija Snieškienė kartu su Roberta Motiečiene (Socialinio darbo kompetencijų centras) organizavo seminarą aktualia tema: „Vaikų globos sistemos ir sprendimai socialiniame darbe“. Tris dienas socialinio darbo bakalauro ir magistro studijų programų studentai bei Kauno regione dirbantys praktikai gvildeno opius šalies vaikų globos sistemos klausimus, analizavo praktinius atvejus ir kartu bandė ieškoti optimalių sprendimų siekiant tobulinti vaikų globą.
Seminaro metu buvo aptarta vaikų globos ir pakeičiamosios globos sampratos bei nauja terminologija, susiformavusi Europos pakeičiamosios vaikų globos sistemų raidoje. Susitikimo metu buvo aptariama LR šios srities teisinis reguliavimas bei perėjimo nuo vaikų globos institucijoje prie bendruomenėje teikiamų paslaugų koncepcija bei planas, kurį įgyvendinant turi būti sukurtos alternatyvios vaikų globos formos, paslaugos bei ištekliai. Plačiau aptariama globojančių šeimų ir pagalbininkų savanorių bei kitokių išteklių paieškos metodai. Seminare pristatoma teorinė medžiaga rėmėsi tyrimų rezultatais ir kitų Europos šalių gerąja praktika.