Socialinė demografija – naujos modernios studijos

pexels-photo-largeNuo 2016 metų rudens Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) Vilniuje (Lietuvos edukologijos universiteto patalpose) pradeda vykdyti Socialinės demografijos magistro studijų programą. Ši programa yra vienintelė demografijos mokslo šakos programa Baltijos šalyse bei viena iš nedaugelio Vidurio ir Rytų Europos regione.

Šiandien demografijos studijos siejamos su didžiuliais modernios visuomenės demografiniais iššūkiais: sunkiai valdomais globaliais ir regioniniais gyventojų migracijos srautais, šeimos transformacija, labai žemu gimstamumu ir sparčiu visuomenės senėjimu.

Platus studijų tyrimų laukas

Europa yra vienintelis pasaulio regionas, kuriame dauguma šalių susiduria su natūraliuoju gyventojų mažėjimu (didesniais mirtingumo nei gimstamumo rodikliais), populiacijos mažėjimo grėsmėmis. Tarp visų Europos šalių šių demografiniai rodikliai Rytų Europos regione bei Lietuvoje yra žemiausiai, nes šiam regionui būdingas neadekvačiai aukštas mirtingumas, ypač vyrų.

Pastaruoju metu didžiulius iššūkius visam Europos regionui kelia gausūs imigracijos srautai, o Lietuvai – ir didžiuliai emigraciniai šalies gyventojų praradimai. Gyventojų senėjimas, depopuliacijos procesai, labai intensyvūs ir prieštaringi migracijos srautai, sparčiai keičiantys Europos visuomenių veidus, verčia skubiai ieškoti visiškai naujų socialinės ir sveikatos sistemų modelių, migracijos reguliavimo metodų, o kartu ir prieštaringai vertinamų ekonomines plėtros žmoniškųjų išteklių poreikio sprendimo būdų.

Todėl socialinės demografijos studijų ir tyrimų laukas yra labai platus ir skirtas šių globalių ir nacionalinių procesų veiksnių vertinimui, supratimui bei efektyvių priemonių paieškai. Lietuvai, kaip ir visam Vidurio ir Rytų Europos regionui būdinga šių demografinių problemų ypatinga koncentracija ir specifinė raiška, iki šiol sietina su paveldėtais praeities veiksniais ir pastarųjų kelių dešimtmečių esminėmis permainomis visose šalies gyvenimo sferose. Tai kuria didžiulį poreikį šios srities specialistams, suprantantiems demografinių problemų kilmę ir galimybes jas spręsti. Dėl šios priežasties VDU Socialinės demografijos magistro studijų programa sieks parengti aukštos kvalifikacijos socialinės demografijos specialistus.

Akademikų ir praktikų paskaitos

VDU Socialinės demografijos magistro studijos rekomenduojamos tiems, kurie yra neabejingi demografinėms problemoms bei turintiems ambicijų įgytas žinias taikyti viešajame valdyme ir versle. Ši skirta besidomintiems ne vien nacionalinėmis Lietuvos problemomis, bet norintiems įgyti naujausių tarptautinių demografijos mokslo žinių bei išmokti profesionaliai vertinti šiuolaikinius globalius ir Vidurio ir Rytų Europos regiono demografinius iššūkius ir įsijungti į tarptautinių institucijų veiklą.

Programoje numatyti nauji, iki šiol Lietuvoje nedėstyti demografijos studijų dalykai, kurie yra skirti globalioms demografinėms problemoms analizuoti ir spręsti: Gyventojai ir visuomenės modernizacija, Migracija šiuolaikinėse visuomenėse, Ekonominė demografija bei Globalūs ir regioniniai demografiniai iššūkiai.

Daugumą Socialinės demografijos studijų dalykų dėstys akademijai ir praktikai iš užsienio universitetų bei tarptautinių demografinių tyrimų institutų. Sėkmingai studijas baigę absolventai įgis reikalingų žinių tolesnei sėkmingai karjerai ne tik Lietuvos viešojo valdymo, verslo ar mokslo institucijose, bet ir tarptautinėse organizacijose.

Iššūkiai verslui

Šiuolaikinė socialinė demografija – moderni disciplina, taikanti naujausias demografinių procesų sampratos prieigas, moderniausius metodus, informacijos kaupimo šaltinius ir jų sklaidos technologijas bei turinti plačias žinių pritaikomumo sferas. Pavyzdžiui, vertinant gyventojų migracijos srautus ir mobilumą pradėta naudoti interneto tinkle kaupiama informacija (el. pašto prisijungimo vieta) bei mobilių ryšio priemonių prisijungimo duomenis.

Pastaraisiais metais demografinių tyrimų duomenis labai aktyviai pradėjo naudoti verslas – tarptautiniai bankai bei gyvybės draudimo ir rinkos tyrimų bendrovės. Šiandien, kaip niekad iki šiol, verslas yra turi reaguoti į demografinius iššūkius ir modeliuoti verslo strategijas, atsižvelgiant į demografinės raidos scenarijus.

Socialinės demografijos magistro studijų programa skirta studentams, baigusiems įvairias bakalauro programas: socialinių mokslų (sociologija, socialinė politika, socialinis darbas, ekonomika, politikos mokslai, visuomeninė geografija ir kt.), fizinių mokslų (statistika, matematika) ir biomedicinos mokslų (visuomenės sveikata).

Domantas Jasilionis VDU Demografinių tyrimų centro vyriausiasis mokslo darbuotojas ir Makso Planko Demografinių tyrimų instituto (Vokietija) mokslo darbuotojas.