SMF mokslininkų projektai laimėjo LMT finansavimą

2 SMF mokslininkų projektai (“Tarptautinė socialinio tyrimo programa: socialiniai tinklai, socialinė gerovė ir religija, ISSP LT-STR” ir “Lietuvos demografinis nuosmukis ir nelygybės: modeliai ir mechanizmai kartų kaitos kontekste”) laimėjo LMT finansavimą pagal Mokslininkų grupių projektų VII kvietimą patyrusių mokslininkų kategorijoje. Sveikiname šių projektų vadovus prof. dr. Algį Krupavičių ir prof. dr. Domantą Jasilionį bei jų komandų narius.