SMF mokslininkams skirtas finansavimas tyrimams

Dar šiemet VDU pradės įgyvendinti du ketverius metus truksiančius projektus, skirtus vykdyti tikslinius mokslinius tyrimus sumanios specializacijos srityje. Vienas iš jų teigiamai ekspertų įvertintas finansuotinas Socialinių mokslų fakulteto tyrėjų grupės, vadovaujamos prof. Natalijos Mažeikienės, projektas „Ignalinos atominės elektrinės (IAE) regiono branduolinio edukacinio turizmo plėtojimo didaktinės technologijos (EDUATOM)“, 601 410,33 Eur.

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymu patvirtintas ir kvietimo „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“ finansuojamų projektų sąrašas, tarp kurių keturi VDU mokslininkų projektai. Du iš šių projektų yra iš Socialinių mokslų srities:

  1. Šeimos, nelygybės ir demografiniai procesai (vadovė Aušra Maslauskaitė) – 564 064,48 Eur;
  2. Atviras nuotolinis mokymasis įtinklintai skaitmeninei visuomenei (vadovė Airina Volungevičienė) – 519 224,83 Eur.

Sveikiname laimėtojus.