SMF Metų žmogaus 2018 rinkimai /projektas/

Iki 2018-11-21 katedros ir institutas iškelia kandidatus: po vieną darbuotoją (dėstytoją/tyrėją ar administratorių) ir vieną studentą. Kandidatai 2018-11-21 atsiunčiami prodekanei Elenai kartu su vienu pagrindžiančiu sakiniu, nurodant už ką (pvz., Už….).

Nuo 2018-11-23 iki 2018-12-09 imtinai fakulteto bendruomenė balsuoja už patinkančius kandidatus spausdami “Patinka” fakulteto Facebook paskyroje.

2018-12-10 d. speciali komisija išrenka SMF Metų žmogų 2018 – darbuotoją ir studentą. SMF Metų žmogus renkamas 50% balsavimu Facebook paskyroje ir 50% specialiai sudarytos komisijos balsavimu. Komisija sudaryta iš visų katedrų/instituto, dekanato ir studentų atstovų.

2018-12-11 per Kalėdų eglutės įžiebimą skelbiamas SMF Metų žmogus 2018 (vienas darbuotojas ir vienas studentas).