SMF – M. Rothstein vizitas ir paskaitos apie religiją

rothsteinLapkričio 23-24 dienomis VDU Socialinių mokslų fakultete (SMF) (Jonavos g. 66) pagal „Erasmus“ mainų programą viešės vizituojantis profesorius Mikael Rothstein iš Pietų Danijos universiteto (Odense, Danija). Universitete mokslininkas skaitys dvi viešas paskaitas.

Lapkričio 23 d., trečiadienį, 16.45 val., Socialinių mokslų fakultete (Jonavos g. 66-324) vyks M. Rothsteino paskaita „The Dynamics of Religious Change: Deliberate and Forced“ („Religinių pokyčių dinamika: sąmoningi ir priverstiniai“). M. Rothsteinas naujus religinius judėjimus tyrinėja jau pastaruosius 30 metų. Tačiau paskutinius dešimt metų jis skyrė dėmesį ir kitoms temoms, tarp jų – čiabuvių gyventojų religijoms. Neseniai paskelbta jo monografija apie klajoklius medžiotojus ir miško gėrybių, ir vaistažolių rinkėjus Borneo atogražų miške buvo išsami analizė apie tradicinę religiją ir kultūrinius pokyčius, tarp jų ir tyrimas, kaip šie žmonės reagavo į krikščionių misiją.

„Iš esmės, nutiko štai kas: misionieriai sunaikino senąją religiją (ir tuo pačiu penanų visuomenę), tačiau penanai netapo krikščionimis taip, kaip to būtų norėję misionieriai: faktiškai, atsirado nauja religija, tradicinių ir naujų elementų mišinys. Šia prasme atogražų miškas tolimojoje Borneo atspindi įvykius Europoje ir kitur, kur iškilo naujos religijos“, – paaiškina mokslininkas. Paskaitoje M. Rothsteinas aptars kai kuriuos sociologinius mechanizmus, kurie nulemia šiuos įvykius.

Pasak jo, nepakanka tradicijų sujungimo matyti tiesiog kaip „sinkretizmo“. Sujungimai vyksta nuolat, tai religijos fenomeno dalis. Mokslininkas tikina, kad reikia suprasti, kaip kosmologijos, ritualai, religinė kalba, mitologijos ir religijos organizacija susilieja ir suformuoja naujas versijas. Paskaitoje bus įtraukti pavyzdžiai iš keleto naujų religijų ir aptarti ne tik sąmoningi, bet ir tautoms primesti sujungimai. Studentai prašomi turėti pavyzdžių apie panašius reiškinius ir labai trumpai pristatyti šiuos atvejus palyginimui.

Lapkričio 24 d., ketvirtadienį, 15.15 val., VDU (Gedimino g. 44-302) M. Rothsteinas skaitys paskaitą „Religion in the Public Sphere in Denmark (and the rest of Scandinavia)“ („Religija viešojoje erdvėje Danijoje (ir likusioje Skandinavijoje“). „Danija yra turbūt viena labiausiai sekuliarizuotų šalių pasaulyje. „Priklausymas be tikėjimo“ yra būdingas vidutiniam šalies gyventojui. Danijoje gali gyventi savo gyvenimą neturėdamas beveik jokio kontakto su religija, jei nusprendi taip daryti. Tačiau tuo pat metu religija yra integruotas visuomenės, net ir viešų institucijų, elementas. Danija netgi turi tam tikrą valstybinę Bažnyčią. Šį keistą balansą sunku suvokti, net pagal standartinius sociologinius paaiškinimus. Tai retas religijos ir nereligijos mišinys. Be dominuojančios liuteronų krikščionybės, Danijoje yra daugybė kitų religijų, tarp jų ir imigrantų religijos bei daug naujų religinių judėjimų“, – paskaitą pristatė M. Rothsteinas.

Mikael Rothstein – religijos istorijos profesorius Pietų Danijos universitete (Odense, Danija) bei vizituojantis dėstytojas VDU Sociologijos katedroje. Jis yra įvairių knygų apie religijas bei apie naująsias religijas autorius. Šiuo metu profesorius dirba tyrimuose, susijusiuose su įvairiomis naujosiomis religijomis bei su tenykščių žmonių religijomis, ypač Havajuose. Mikael Rothstein yra parašęs tokias knygas kaip: „Belief Transformations“ (1996); „Secular Theories in the Study of Religion“ (sud. su Tim Jensen, 2000); „New Age and Globalization“ (sud. 2001); „Handbook of the Theosophical Current“ (sud. su Olav Hammer, 2012), „Cambridge Companion to New Religious Movements“ (sud. su Olav Hammer, 2012).