SMF laimėti du tarpinstitucinio bendradarbiavimo projektai

2018 m. VDU paskelbė iniciatyvą – tarpinstitucinio bendradarbiavimo (KTU-LSMU-VDU-LEI) projektų konkursą, kuriam buvo parengta 13 VDU mokslininkų paraiškų. Iš trijų paraiškų nugalėtojų – net dvi SMF fakulteto mokslininkų idėjos:

  1. VDU-KTU-LSMU projektas „Sveikatos inovacijų vystymas holistinėse bendruomenėse: atvirųjų edukacinių aplinkų sukūrimas žinių integracijai“ (vad. doc. dr. Lina Kaminskienė);
  2. VDU-LSMU projektas „Genetinių veiksnių predispozicija rizikingam alkoholio vartojimui ir susijusiems asmenybės bruožams“ (vad. prof. dr. Liuda Šinkariova, Psichologijos bakalauro programos studentės Jovita Janavičiūtė ir Inesa Lelytė).

 

Daugiau apie Lietuvos universitetų mokslo fondą, kuris finansuos bendrus projektus čia http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/lietuvos-universitetai-vienija-jegas-bendriems-mokslo-projektams-856351

 

Sveikiname idėjų autorius