SMF kviečia pedagogus dalyvauti Mentorių mokykloje

Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos institutas kviečia pedagogus, ieškančius naujų  profesinės veiklos perspektyvų, į Mentorių mokyklą.

Čia Jūs turėsite galimybę naujai pažvelgti į bendradarbiavimą profesinėje erdvėje ir tapti mentoriais, gebančiais profesionaliai padėti jaunajam specialistui apsiprasti su ugdymo realybe, spręsti realias praktines problemas ir įsitraukti į švietimo organizacijos bendruomenės gyvenimą.

Baigę Mentorių mokyklą Jūs būsite pasirengę  vadovauti studentų pedagoginei  praktikai  ar pedagoginei stažuotei,  o Jūsų švietimo įstaiga taps VDU Edukologijos instituto partnere.

Programoje dėstys VDU dėstytojai: doc. dr. Lina Kaminskienė, dr. Odeta Norkutė, dr. Asta Lapėnienė, prof. dr. Saulius Šatkauskas, doc., dr. Rasa Naujanienė, dr. Judita Kasperiūnienė, dr. Nora Pileičikienė. Mentorių mokykloje Jūs įgysite naujausių ugdymo, informacinių sistemų, psichologijos, neuromokslų žinių ir pritaikysite jas aktualiuose ugdymo kontekstuose.

Mentorių programos apimtis – 107 val. (4 studijų kreditai), trukmė – 3 mėn. (I grupė: 2017 m. spalis – gruodis; II grupė: 2018 m. vasaris – balandis). Paskaitos ir susitikimai bus pritaikyti dirbantiems.

Baigus programą bus įteikti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Programa yra akredituota institucijos, vykdančios pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, programų registre.

Registracija į Mentorių mokyklą vykdoma internetu nuo 2017 m. rugsėjo 25 d. iki spalio 15 d.

Platesnė informacija apie Mentorių mokyklą teikiama telefonu: 8(37) 327875, 869993412 ir el.paštu: ssc@smf.vdu.lt.

Plačiau apie Mentorių mokyklos programą.