SMF ir TF Kalėdų eglutės įžiebimo šventė 2017

Gruodžio 7 d. popietę Socialinių mokslų ir Teisės fakultetų bendruomenės susirinko į tradicinį bendruomenės Kalėdų eglutės įžiebimą.

Susirinkusius sveikino ir metų pasiekimus apžvelgė fakultetų dekanai Algis Krupavičius ir Tomas Berkmanas. Dėkojimai, sveikinimai, linkėjimai, SMF Metų žmogaus 2017 paskelbimas, padėkos fakulteto draugams ir partneriams, tradicinis fakulteto padalinių ir studentų klubų kalėdinių žaisliukų su linkėjimais kabinimas ant eglutės, linkėjimai nuo socialinių partnerių „Arkos“ bendruomenės bei jų narių kūrybinių darbų labdaros mugė, VDU  Studentų atstovybės prezidentės Gretos Šmaižytės vizitas kartu su dviem viešniomis – LEU ir ASU studentų atstovybės prezidentėmis – visa tai vyko šios trumpos popietės metu. Susirinkusius maloniai savo vizitu nustebino ir šiltai sveikino VDU rektorius Juozas Augutis, Dievo palaimos linkėjo VDU kapelionas kunigas Andrius Končius.

Šiai šventei ypatingumo suteikė dar VDU Muzikos akademijos atlikėjai Lina Rovaitė (vokalas), Tautvydas Jurkša (akordeonas) ir Jurgis Jakūnas (perkusija). Dėkojame visiems kūrusiems šią šventę ir joje dalyvavusiems bei linkime sėkmingos egzaminų sesijos bei ramaus Advento.

SMF Dekano Algio Krupavičiaus sveikinimo kalba.

 

Mieli VDU SMF ir TF bendruomenių nariai,

Baigiasi 2017-ieji.  Vėl laikas šiek tiek sustoti, pažvelgti atgal, pamąstyti apie tai, kur esame ir kur einame. Jei 2017-iems metams reikėtų rasti vieną trumpą apibūdinimą per VDU prizmę, tai šie metai buvo #ašesuVDU metai.

Šie metai prasidėjo audringais reformų aukštajame moksle siūlymais, karštomis diskusijomis dėl kiek ir kokių universitetų reikia Kaune ir Lietuvoje. VDU atsakymas į visa tai buvo aiškus ir konkretus- VDU buvo, yra ir bus. Po įvairių peripetijų su tuo sutiko ir kaimyniniai universitetai, ir svarbiausi politikai.

Tačiau dabar tą metų ratą kiek pasukime atgal. Pažvelkime kas įvyko per beveik 12 šių metų mėnesių VDU SMF?

2017-ųjų sausis.

Edukologijos tyrėjų grupė (Lina Kaminskienė, Margarita Teresevičienė, Elena Trepulė,  Estela Daukšienė) laimėjo Intelektas LT projektą, kurio metu su įmone UAB „Binar Solutions“ kuriama adaptyvi suaugusiųjų mokymosi sistema“.

2017-ųjų vasaris.

Socialinės antropologijos centras organizavo seminarą „Socialinės antropologijos pridėtinė vertė: verslo antropologijos atvejis

Edukologijos katedros doc. Vidmantas Tūtlys dalyvavo Europos mokymo fondo, Europos Tarybos ir Britų Tarybos organizuotoje konferencijoje apie Ukrainos nacionalinės kvalifikacijų sandaros diegimą, kuri vyko Taraso Ševčenkos Universitete Kijeve.

2017-ųjų kovas.

Kovas buvo su edukologų ženklu, bet itin gausus įvykiais.

Pirmą kartą universiteto istorijoje išrinkta prezidentė, VDU Socialinių mokslų fakulteto Edukologijos instituto trečiakursė, Greta Šmaižytė.

VDU S. ir S. Lozoraičių muziejuje vyko diskusija apie pedagogų rengimą „Teacher education: understanding the complexity, supporting the decissions“. Diskusijoje pranešimus darė Aveiro universiteto (Portugalija) profesorė Nilza Costa, Švietimo ir mokslo ministerijos Pedagogų veiklos skyriaus vedėja Vilma Bačkiūtė, VDU Edukologijos katedros vedėja prof. Natalija Mažeikienė.

Edukologijos instituto edukologijos mokslininkų grupė (V. Žydžiūnaitė, A. Rutkienė, I. Tandzegolskienė, V. Jurgilė)- inicijuoja, organizuoja ir įvykdo žinių forumą “Mokslininko intelektinė lyderystė kolegijoje: prasmė, vertė ir pripažinimas”.  LR Seimas, Vilnius, Lietuva.

O SDK 2017 m. kovo mėn. 24 d. kartu su Vilniaus universitetu ir Lietuvos socialinio darbo mokyklų asociacija organizavo diskusijų forumą tema „SOCIALINIS DARBAS IR BENDRUOMENĖS TVARUMAS“, skirtą 2017 metų pasaulinei socialinio darbo dienai.

Lietuvos mokslo taryba (LMT) VDU doktorantams suteikė 21 doktoranto stipendiją už akademinius pasiekimus. Iš jų net 7 stipendijos (trečdalis) yra skirta SMF doktorantams: Ugnei Paluckaitei, Andriui Šmitui, Justinai Slavinskienei, Dovilei Valiūnei, Laurai Alčiauskaitei (Psichologijos krypties).

Sociologijos katedroje lankėsi trys Kopenhagos universiteto dėtytojai – profesorė Margit Warburg ir dėstytojai Annika Hvithamar bei Brain Arly Jakobsen bei 20 studentų grupė.

Majamio universiteto (JAV) Antropologijos departamento asocijuotosios profesorės, antropologės dr. Neringos Klumbytės seminaras: „Kančios politika: jausmai, atmintis ir valstybės galia

2017-ųjų balandis.

Vyko XIX TARPTAUTINĖ VAIZDO KONFERENCIJA AKTUALŪS TYRIMAI PSICHOLOGIJOJE: TARPTAUTINĖ PATIRTIS

Socialinės politikos studijų programos studentų ir Kauno m. savivaldybės atstovų debatai „Jaunimo politika Kauno mieste“.

LR Seimo plenariniame posėdyje, skirtame emigracijos ir demografinės situacijos svarstymui, pranešimą skaitė prof. Vladislava Stankūnienė.

Sociologijos katedra organizavo III-iąją nacionalinę jaunųjų sociologų ir antropologų konferenciją „Aktualūs sociologijos ir antropologijos tyrimai: problemos ir kontekstai“

2017-ųjų gegužė.

Laimėtas pirmasis H2020 projektas VDU SMF Socialinių tyrimų centre.  Europos Komisijos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos „Horizontas 2020“(H2020) projektas “Inequality, Urbanization and Territorial Cohesion: Developing the European Social Model of Economic Growth and Democratic Capacity („Nelygybė, urbanizacija ir teritorinė sanglauda: Europos socialinio modelio plėtra, skatinant ekonominį augimą ir demokratinius gebėjimus“)”. Grupės vadovė: Jurga Bučaitė-Vilkė, tyrėjai: Artūras Tereškinas, Aušra Maslauskaitė, I.Dryžaitė).

Demografinių tyrimų centras tapo Vedančiųjų Europos demografinių tyrimų centrų tinklo („The network of Europe‘s leading demographic research centres-Population Europe) nariu

Organizuota Socialinio darbo katedros kartu su partneriais mokslinė-praktinė konferencija „Streso valdymas: teorija ir praktika“. Šioje konferencijoje Psichologijos katedros dėstytojai prof. dr. Aidas Perminas, doc. dr. Loreta Gustainienė, dr. Gabija Jarašiūnaitė pasidalino savo mokslinės bei praktinės veiklos patirtimi analizuojant bei praktiškai pritaikant metodus stresui malšinti.

Psichologijos katedroje viešėjo Portugalijos Katalikiškojo universiteto dėstytoja dr. Luisa Ribeiro.

Rašėmės peticiją #ašesuVDU.

2017-ųjų birželis.

Tradiciškai birželis yra mokslo metų pabaiga ir diplomų įteikimo metas. Bet demografinių tyrimų centras surengė tarptautinį seminarą „Išliekanti alkoholio vartojimo žala Vidurio ir Rytų Europoje: nauji rezultatai ir vertinimo problemos“ (Persisting burden of alcohol in Central and Eastern Europe: recent evidence and measurement).

Vyko tarptautinis seminaras tema: „Kaukių kūrimo metodas: nuo autobiografinio sąmoningumo link tarpkultūrinio mokymosi “. Organizatoriai – Socialinio darbo katedra.

Naudodamiesi empiriniais „Regitros“ ir Kelių policijos tarnybos duomenimis, Psichologijos katedros mokslininkai pirmą kartą nagrinėjo pradedančiųjų vairuotojų padarytų Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimų ir jų sukeltų eismo įvykių ryšį su asmenybės bruožais ir turima saugaus vairavimo samprata.

2017-ųjų liepa.

Laimėtas LMT Mokslininkų grupių projektas Nr.S-MIP-17-3 „“Savivaldybių bendradarbiavimas teikiant viešąsias paslaugas: tinklinės valdysenos galimybės ir viešojo intereso dilema Lietuvoje” (projekto vadovė J.Bučaitė-Vilkė) Socialinių tyrimų centre.

Psichologų bendruomenės nariai dalyvavo 15-ajame Europos psichologų kongrese Amsterdame ir diskutavo, kaip Psichologija gali prisidėti sprendžiant iššūkius, su kuriais susiduria šiuolaikinė visuomenė.

2017-ųjų rugpjūtis

2017 m. rugpjūčio 31 d. pasirašytas tarp Kauno universitetų konsorciumo pagrindu sutartis (MRU, VSF, VDU, KTU, LSMU, LSU, ASU, VDA KF) ir pradėta įgyvendinti Kauno savivaldybės užsakymu itin gabių vaikų tarpdisciplininė programa, kurioje dalyvauja Edukologijos katedros dėstytojai prof. dr. Genutė Gedvilienė, doc. dr. Ilona Tandzegolskienė ir dr. Egidijus Stancikas.

Prezidento Algirdo Brazausko socialinių mokslų studijų srities stipendija skirta VDU Socialinių mokslų fakulteto Mokyklinės psichologijos magistrantūros antro kurso studentei Miglei Motiejūnaitei.

2017-ųjų rugsėjis

2017 m. rugsėjo 1 d. apjungus Edukologijos katedrą, Profesinio rengimo studijų centrą ir Švietimo studijų centrą, įsteigtas VDU Edukologijos institutas.

2017-ųjų spalis.

O spalis pirmiausia buvo Socialinio darbo katedros mėnuo.

Spalio 2d., Vilniuje, Seime vyko tarptautinė konferencija: „SOCIALINIO DARBO PROFESIONALIZACIJOS LINK: IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS” skirta Socialinio darbo studijų 25-čiui paminėti.

Socialinio darbo su grupe metodų mugė, 2017 m. spalio 21 d., Birštonas.

Spalio 27d., kartu su partneriais, vyko konferencija: „Visapusiškas požiūris į demencijos iššūkį Lietuvoje“

Spalio 5-6 d. VDU vyko konferencija „Religija(-os) ir galia(-os)“ („Religion(s) and Power(s)“), skirta religijos vaidmeniui socialiniame gyvenime, religinėms ir nacionalinėms tapatybėms ir kitoms temoms.

Spalio 6 -7 d. VDU vyko Baltijos šalių doktorantų mokyklos  tarptautinė konferencija-seminaras „Globalumo fragmentacija: politinė priklausomybė, kultūra ir žmogaus teisės“.

2017-ųjų lapkritis.

Šis laikas buvo tarptautinio psichologijos programų vertinimo metas.

Edukologijos tyrėjų grupė (Natalija Mažeikienė, Odeta Norkutė, Ilona Tandzegolskienė ir kt.) laimėjo 4 metų SMART projektą, kurio metu bus dirbama su Ignalinos atominės elektrinės darbuotojais, Visagino bendruomene.

Edukologijos ir Inovatyvių studijų institutų tyrėjų grupė(A. Volungevičienė. M. Teresevičienė ir kt.), taip pat sociologai (A. Maslauskaitė ir kiti) laimėjo  MTEP aukščiausio lygio tyrimų projektų konkursą ir gavo finansavimą 2 projektams- daugiau nei 1 mln. eurų kartu.

Lapkričio 17 d. VDU kartu su Lietuvos sociologų draugija vyko konferencija “(Ne)lygybės, galia ir socialinis teisingumas šiuolaikinėje visuomenėje”.

2017-ųjų gruodis.

2017 m. gruodžio 5 d. pasirašoma Dvigubo diplomo (Švietimo vadybos programoje) sutartis su Ukrainos kalnakasybos universitetu.

Įvykių ir pasiekimų sąrašas ilgas ir tai, kas išvardinta yra tik keli iš jų.  Ačiū Jums už Jūsų darbus!

O kas mūsų laukia 2018 metais?

Tikiuosi, kad dirbsime daugiau akademinius darbus, o aiškintis, kad ir universitetai turi teisę gyventi, nebereikės. Mūsų laukia integracijos metai- VDU, LEU, ASU.

Tikiuosi, kad valdžios paskirti 22 mln. eurų universitetų darbuotojus pasieks ir jie galės bent kiek gyventi oriau.

Gražių artėjančių švenčių visiems! Ir įžiebkime Kalėdų eglutę.