SMF 25-mečio absolventams iškilmingai įteikti diplomai

Birželio 21 d. Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto, šiemet mininčio 25-metį bakalauro ir magistrantūros studijų absolventams įteikti diplomai. Šiemet su savo Alma Mater atsisveikino beveik penki šimtai Socialinių mokslų fakulteto absolventų. Diplomai buvo įteikti Mokyklinės psichologijos, Organizacinės psichologijos, Sveikatos psichologijos, Socialinės antropologijos, Taikomosios sociologijos, Socialinio darbo, Švietimo vadybos magistrantūros studijų bei Pedagogikos studijų absolventams. Taip pat – Karjeros ir profesinio konsultavimo, Psichologijos, Socialinės politikos, Sociologijos ir antropologijos, Socialinio darbo, Švietimo ir informacinių technologijų bakalauro studijų absolventams.

Socialinių mokslų fakulteto dekanas prof. dr. Algis Krupavičius, sveikindamas absolventus ir visus susirinkusiuosius priminė, kad VDU Socialinių mokslų fakultetas šiemet mini savo 25-metį, tad absolventai gali didžiuotis, būdami SMF 25-mečio absolventais ir baigdami geriausiu šalyje pripažįstamą Socialinių mokslų fakultetą.

Sveikinimo kalboje dekanas pabrėžė, kad „tokiose mažose visuomenėse kaip Lietuvos, itin svarbus vaidmuo tenka socialinių mokslų specialybių atstovams. Nuo socialinių mokslų žmonių daug priklauso: ar ir kiek mūsų visuomenės supranta, kas buvome, kas esame ir kur turime eiti? Socialiniai mokslai turi padėti sukurti tinkamą valdymą, socialiai orientuotą ūkį, paskatinti didesnį bendruomeniškumą gerokai individualizuotoje visuomenėje.  Visuomenės ir žmonės gali išsiversti be nemažos dalies technologijų, bet nepažindami savęs, jie nesuranda savęs ir neišmoksta gyventi kartu. Ne veltui senovės romėnai principą cognosce te ipsum arba „pažink save“, vertino kaip vieną svarbiausių. Socialiniai mokslai yra būtent tie, kurie mus moko pažinti save ir kitus. Nepaisant įvairių laikinų madų tam tikroms specialybėms ar studijų programoms, socialiniai mokslai turi gerą ateitį“.

Studijų metu VDU Socialinių mokslų fakultetas ne tik suteikia galimybę pagal tarptautinius mainus studijuoti užsienio šalių universitetuose, bet ir į savo studijų programas, vykdomas anglų kalba, priima užsienio piliečius iš Europos Sąjungos ir už jos ribų esančių šalių – Kanados, Ukrainos, Gruzijos, Nigerijos, Turkijos ir kitų. Šių šalių piliečiai ir šiemet papildė fakulteto absolventų gretas.

Sociologijos katedroje vykdomos Socialinės antropologijos magistrantūros studijų programos absolventams kartu su magistro diplomu įteikti ir Pietų Ilinojaus universiteto (JAV) antropologijos magistrantūros studijų sertifikatai. Šie sertifikatai suteikiami įvykdžius Pietų Ilinojaus (JAV) universiteto sertifikuotą 4 kursų antropologijos studijų modulį „Tarpkultūrinis supratimas“.

VDU Socialinių mokslų fakultetas didžiuojasi šiemet išleidęs ir pirmąją absolventų, baigusių Švietimo ir informacinių technologijų programą, laidą. Tai pirmoji laida Lietuvoje, baigusi bakalauro studijas nuotoliniu būdu.

Šventinio renginio metu Švietimo vadybos programos ištęstinių studijų studentei Rasai Alaburdienei už aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje buvo įteikta Broniaus Kviklio vardo stipendija. Šią stipendiją skiria Vydūno fondas Čikagoje, ja apdovanojami Vytauto Didžiojo universiteto edukologijos krypties magistrantai, gebantys sėkmingai derinti mokslą, darbą ir visuomeninę veiklą. Garbingą apdovanojimą studentei įteikė Vydūno jaunimo fondo (Čikagoje) įgaliotinė Lietuvoje dr. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė.

Trims Socialinių mokslų fakulteto absolventėms – Sociologijos ir antropologijos bakalauro studijų studentei Dovilei Galdauskaitei ir Psichologijos bakalauro studijų studentėms Viktorijai Berzinytei bei Miglei Motiejūnaitei įteikti diplomai su pagyrimu. Šios studentės taip pat apdovanotos Vytauto Didžiojo universiteto ALUMNI ženkleliu.

Renginyje dalyvavusi Lietuvos Respublikos Seimo nario Donato Jankausko padėjėja Rūta Launikaitytė labiausiai pasižymėjusiems Socialinio darbo magistrantūros studijų programos absolventams įteikė Lietuvos Respublikos Seimo Bendruomenių ir pilietinės visuomenės parlamentinės grupės padėkos raštus.

Magistrantūros ir bakalauro studijų absolventai už aktyvią akademinę ir mokslinę, taip pat akademinį pažangumą ir visuomeninę veiklą bei socialinį aktyvumą buvo apdovanoti Vytauto didžiojo universiteto rektoriaus prof. dr. Juozo Augučio padėkos raštais, Socialinių mokslų fakulteto dekano prof. dr. Algio Krupavičiaus dovanomis ir padėkos raštais bei Vytauto Didžiojo universiteto ženkleliais. Džiugu, kad tarp apdovanotojų – ne tik Lietuvos, bet ir užsienio studentai, studijų laikotarpiu aktyviai įsijungę į visuomeninę ir akademinę veiklą.

Renginio vedėjas Nacionalinio Kauno dramos teatro vadovas Egidijus Stancikas, neseniai apginęs daktaro disertaciją Edukologijos katedroje, absolventams linkėjo, kad gautas diplomas būtų vienu gražiausių inkliuzų jų gyvenime bei kvietė neapsiriboti juo, aktyviai ieškoti naujų galimybių ir siekti iššūkių. Tuo tarpu Socialinių mokslų fakulteto dekanas prof. dr. Algis Krupavičius absolventams pabrėžė, kad „Jūsų karta ir jaunimas bendrai turės vesti mūsų visuomenę ir pasaulį į ateitį. Ir tą ateitį reikės sukurti patiems. Tai bus ir jau yra Jūsų atsakomybė. Palyginus su ankstesnėmis kartomis Jūs esate geriau pasirengę ateičiai, nes esate labiau išsilavinę nei buvusios kartos, esate atviresni ir tolerantiškesni skirtingoms kultūroms ir pasauliams, esate sveikai kritiški. Universitete išmokote, kad faktai, įrodymai ir argumentai, protas, logika yra geri ir svarbūs dalykai. To nepamirškite, kai turėsite priimti įvairius sprendimus, nes pirmiausia savo visuomenę, Lietuvą, jos miestus ir miestelius reikia paversti patrauklesnėmis vietomis gyventi sau ir visiems, – sakė dekanas.

Nuotraukų autorius Jonas Petronis

 sociologai4 sociologai3 sociologai2 sociologai soc_politikai2 soc_politikai soc_darbas6 soc_darbas2 soc_darbas1 soc_darbas psichologai5 psichologai4 psichologai3 psichologai2 psichologai1 psichologai edukologai3 edukologai2 edukologai1 edukologai edukolog7 edu4 antropologai