„Skaitmeninis pasakojimas (digital storytelling) kaip inovatyvus studijų metodas: lyčių dimensijos integravimo į studijų procesą pavyzdžiai

Projektas SPEAR, siekiantis skatinti lyčių lygybę universitete, organizuoja viešus mokymus, kurie supažindins dėstytojus (-as) su inovatyvaus Skaitmeninio pasakojimo (digital storytelling) metodo taikymu studijų procese. Mokymai vyks balandžio 29 d., penktadienį, 14–16 val. nuotoliniu būdu („MS Teams“). Norintys dalyvauti kviečiami registruotis.

Mokymų tema – „Skaitmeninis pasakojimas (digital storytelling) kaip inovatyvus studijų metodas: lyčių dimensijos integravimo į studijų procesą pavyzdžiai“.

Skaitmeninis pasakojimas studijų procese – tai trumpos (apie 2–5 min.) studentų(-čių) kuriamos asmeninio pasakojimo istorijos, pasitelkiant vaizdą, garsą, tekstą. Šio metodo taikymas leidžia tobulinti studentų(-čių) vizualinio raštingumo, XXI a. kompetencijas (pvz., medijų raštingumas), pilietiškumo, kritinio mąstymo ir kitus gebėjimus. Mokymų lektorės pristatys šio mokymosi metodo taikymo principus, eigą, didaktinius įrankius, pavyzdžius ir savo kelių metų patirtį šioje srityje.

Ši metodologija pristatoma iliustruojant, kaip integruoti lyčių dimensiją į studijas. Šiuos mokymus veda projekto SPEAR, skirto Lyčių lygybės plano įgyvendinimui Vytauto Didžiojo universitete, komanda. Lyčių dimensijos integravimas į studijas ir tyrimus yra svarbi Lyčių lygybės plano priemonė.

Mokymai skirti: dėstytojams(-oms), kurie(-ios) siekia taikyti inovatyvius metodus savo paskaitose; edukologijos srities specialistams(-ėms), kurie(-ios) domisi šiuolaikine didaktika ir inovatyviais ugdymo bei studijų metodais; dėstytojams(-oms), doktorantams(-ėms), švietimo ekspertams(-ėms), kurie(-ios) domisi lyčių dimensijos integravimu į studijas.

Renginį veda prof. dr. Natalija Mažeikienė (Socialinio darbo katedra, projektas SPEAR) ir Laura Lapinskė (Socialinio darbo katedra, projektas SPEAR, lyčių studijų doktorantė, Södertörn universitetas,  Švedija).

Registracija