Sieks prisidėti prie LGBTI+ asmenims atviresnės akademinės aplinkos

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Socialinių tyrimų centras kartu su NVO „Diversity Development Group“ pradėjo vykdyti tarptautinį projektą „UniDiversity”, kuris įgyvendinamas Graikijoje, Lietuvoje ir Italijoje bei yra finansuojamas pagal Europos Sąjungos Teisių lygybės ir pilietiškumo programą (angl. Rights, Equality and Citizenship Programme). Projektą koordinuoja Panteono socialinių ir politinių mokslų universitetas (Atėnuose, Graikijoje).

„UniDiversity“ projekto tikslas – prisidėti prie LGBTI+ asmenims atviresnės akademinės aplinkos kūrimo, ugdant akademinės bendruomenės (universitetų dėstytojų, mokslo ir administracijos darbuotojų bei bakalauro, magistro ir doktorantūros studijų studentų) gebėjimus, taip siekiant nustatyti, kovoti ir užkirsti kelią seksualine orientacija, lytine tapatybe ir (arba) lyties požymiais (SOGISC) paremtai diskriminacijai Graikijoje, Lietuvoje ir Italijoje. Šios mokymų veiklos yra vykdomos remiantis tyrimų, kurie vykdomi siekiant nustatyti esamą padėtį, susijusią su diskriminacija minėtų požymių pagrindu, ir įvertinti akademinės bendruomenės narių mokymo poreikius, rezultatais.

Svarbiausias dėmesys – akademinei bendruomenei ir jos nuostatoms apie LGBTI+

Tyrimai bus vykdomi siekiant ištirti homofobijos/transfobijos/bifobijos fenomeno intensyvumą, požymius ir raišką universitetuose, įvertinti akademinės bendruomenės mokymų poreikius, siekiant užkirsti kelią ir kovoti su universitetuose pasireiškiančia diskriminacija SOGISC pagrindu, sužinoti daugiau informacijos apie esamą padėtį, susijusią su akademinėje aplinkoje pasireiškiančia diskriminacija minėtų požymių pagrindu, ir nustatyti bei užfiksuoti naudingus mokymosi informacijos šaltinius LGBTI+ teisių apsaugos temomis ES lygiu. Siekiant suteikti akademinei bendruomenei įrankius, leisiančius prisidėti prie atviresnės universitetinės aplinkos kūrimo, bus sukuriamos įtraukių (tolerantiškų, be išankstinių nuostatų, pasaulėžiūrą turtinančių) praktikų akademinėje bendruomenėje gairės ir politikos santrauka.

Įvertinus nacionalinę padėtį ir esamus poreikius, bus sukuriamas pranešimo apie diskriminaciją tinklas, skirtas stebėti diskriminaciją SOGISC pagrindu ir LGBTI+ asmenų diskriminaciją bei ieškoti jos sprendimo būdų. Taip pat bus suteikiami mokymai akademinės bendruomenės nariams, siekiant pagerinti jų žinias ir gebėjimus, kurių reikia norint taikyti labiau įtraukias praktikas bei kovoti su akademinėje aplinkoje pasireiškiančia diskriminacija SOGISC pagrindu. Galiausiai, tarptautiniai ir ES partneriai skirs dėmesį LGBTI+ asmenų teisėms švietimo ir akademinėje aplinkoje nacionaliniu ir ES lygiu, pristatydami ir platindami atitinkamas politikos santraukas.

Svarbia „UniDiversity“ projekto tyrimo dalimi laikomas darbas su akademinės bendruomenės nariais, t. y., universitetų profesorių, mokslo ir administracijos darbuotojų ir bet kurios studijų pakopos (bakalauro, magistro ar doktorantūros) studentų focus grupėmis.

Norintys dalyvauti focus grupėse kviečiami registruotis

Focus grupės dalyvių bus prašoma atsakyti į klausimus, kuriais siekiama išsiaiškinti asmenines žinias, patirtis ir sąmoningumą, susijusį su akademinėje aplinkoje pasireiškiančia diskriminacija seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės, lyties požymių pagrindu. Tai būdai, padėsiantys užkirsti kelią ir kovoti su šiuo fenomenu bei LGBTI+ asmenims saugios bei atviros akademinės aplinkos skatinimu.

Vienas iš tyrimo etapų –  viena focus grupė su šiuo metu studijuojančiais universitetų studentais ir kita focus grupė – su akademine bendruomene (dėstytojais, lektoriais, tyrėjais, administracijos personalu). Šių focus grupių metu bus siekiama išsiaiškinti tiek asmenines žinias, patirtis, tiek sąmoningumą, susijusį su akademinėje aplinkoje pasireiškiančia diskriminacija seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės, lyties požymių pagrindu. Taip pat bus klausiama nuomonė apie akademinei bendruomenei skirtų mokymų poreikį, kurie leistų prisidėti prie atviresnės universitetinės aplinkos kūrimo, tolerantiškų, be išankstinių nuostatų, pasaulėžiūrą turtinančių praktikų diegimo.

Trumpai apie tai, kada ir kaip vyks focus grupės:

  • focus grupė vyks nuotoliniu būdu, „Zoom“ platformoje.
  • focus grupės įrašas bus naudojamas tik tyrimo tikslais ir saugojamas tyrimo duomenų bazėse iki tyrimo pabaigos. Jūsų tapatybė, universitetas bus žinomi taip pat tik tyrėjams.
  • Planuojama focus grupės data – 2021 m. vasario mėn. pab. (data ir laikas bus suderinti pagal dalyvaujančiųjų poreikius)
  • Trukmė: 1,5 val.

Norintys dalyvauti focus grupėje ir gauti daugiau informacijos ir (arba) paaiškinimus dėl projekto ir (arba) duomenų saugojimo susisiekite su VDU Socialinių tyrimų centro mokslo darbuotoja dr. Gintare Poce el. paštu: gintare.poce@vdu.lt.