Seminaras „Lyties ir religijos tyrimai postkomunistinėse visuomenėse”

Šiuo metu VDU Socialinių tyrimų centro vykdomo projekto „Religija ir lyčių lygybė: Baltijos ir Šiaurės šalių visuomenių pokyčiai“ (ang. Religion and Gender Equality: Baltic and Nordic Developments (ReliGen) tyrėjai gilinasi į lyties ir religijos tyrimus postkomunistinėse visuomenėse. Pasak projekto vadovės prof. Mildos Ališauskienės, ypatingas dėmesys skiriamas lyčių lygybės temai – besikeičiančiai koncepcijai bei jos pokyčiams Baltijos ir Šiaurės šalyse.

„Projekte tiriamos lyčių lygybės sampratos (konceptualizacijos) ir šio reiškinio supratimas Baltijos ir Šiaurės šalyse, susitelkiant į nacionalinius ir regioninius socio-istorinius kontekstus bei procesus, tokius kaip perėjimas nuo pramoninės prie post-pramoninės visuomenės ir nuo socialistinės prie post-socialistinės visuomenės“, – pasakoja prof. M. Ališauskienė.

Gegužės 28 dieną šia tema bus surengtas tarptautinis metodologinis seminaras „Kaip mes tyrinėjame lytį ir religiją įvairiuose socialiniuose kontekstuose?“ (angl. How do we study gender and religion in diverse social contexts?).

Plačiau apie seminarą ir registracija į jį:

https://www.religionandgender.eu/religion_gender_seminar/

Seminaro programą galima rasti čia.

Finansavimas

Projektas „Religija ir lyčių lygybė: Baltijos ir Šiaurės šalių visuomenių pokyčiai“ gavo 734 375 eurų finansavimą iš Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos EEE finansinių fondų. Šio projekto tikslas yra ištirti religijos vaidmenį lyčių lygybės įgyvendinime ir atskleisti vidinius religinius bei tarpreliginius pokyčius, įvykusius stiprinant arba priešinantis lyčių lygybei Baltijos ir Šiaurės šalyse. Projekto sutarties su Lietuvos mokslo taryba Nr.: S-BMT-21-4 (LT08-2LMT-K-01-036).