Seminaras apie biogrįžtamojo ryšio galimybes streso valdyme Probacijos tarnyboje

VDU Psichologijos katedros docentė dr. Gabija Jarašiūnaitė-Fedosejeva lankėsi Lietuvos probacijos tarnybos Kauno skyriuje ir darbuotojams pravedė seminarą apie biogrįžtamojo ryšio galimybes streso valdyme. 

Seminare dėmesys buvo sutelktas į praktinius užsiėmimus, kurie leido dalyviams ne tik suprasti streso mechanizmus, bet ir išmokti juos kontroliuoti. Naudojant biogrįžtamojo ryšio metodą, darbuotojai turėjo unikalią galimybę tiesiogiai stebėti ir modifikuoti savo fiziologines reakcijas, susijusias su streso atsaku. Bendradarbiavimas gerinant emocinę darbuotojų sveikatą ir kuriant sveiką darbo aplinką su Probacijos Tarnyba bus tęsiamas ir ateityje.