Savarankišką mokslinę veiklą VDU pradės šeši mokslo daktarai, tarp jų 2 Socialinių mokslų fakultete

Lietuvos mokslo taryba, vykdydama Europos Sąjungos investicinių fondų Visuotinės dotacijos priemonės įgyvendinimo sutartį su LR švietimo ir mokslo ministerija, patvirtino podoktorantūros stažuočių paraiškų konkurso laimėtojus, tarp kurių – 6 VDU projektai, teikti SMF, PMDF ir GMF mokslininkų, kurių bendra vertė sudaro 288,955.23 Eur.

SMF bus vykdomi 2 podoktorantūros stažuočių projektai:

„Alkoholio vartojimo problema Lietuvoje: tarpdisciplininis socialinių ir demografinių veiksnių tyrimas“ dr. Daumantas Stumbrys (vadovė  prof. dr. Ilona Tamutienė)

„Asmens profesinio tapatumo konstravimas socialinėse medijose (ProfessionalIdentity-LT)“ dr. Judita Kasperiūnienė (vadovė prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė)

Sveikiname stažuotojus ir jų vadovus.

Daugiau skaitykite http://www.vdu.lt/lt/savarankiska-moksline-veikla-vdu-prades-sesi-mokslo-daktarai/