Psichologijos mokslo žurnalas – įdomu ne tik psichologams

Psichologijos katedroje jau nuo 2008 metų kartu su JAV Nebraskos universitetu Kearnyje  leidžiamas psichologijos mokslo žurnalas „International Journal of Psychology: a Biopsychosocial Approach“. Žurnalo redakcinę kolegiją sudaro žymūs psichologijos krypties mokslininkai iš užsienio ir Lietuvos mokslo ir švietimo institucijų. Nuo 2015 metų, siekdamas didesnio skaitomumo ir pripažinimo žurnalas straipsnius ėmė spausdinti tik anglų kalba. Veikiausiai tai buvo vienas iš veiksnių, nulėmusių nemažą susidomėjimą žurnalu – juo domisi mokslininkai iš įvairių šalių, tokių kaip JAV, Portugalija, Vietnamas, Vokietija, Nyderlandai, Indija. Žurnalo tobulėjimas buvo teigiamai įvertintas VDU – jam skirtas finansavimas 2017 metams. Žurnalas taip pat yra laimėjęs LMT finansinę paramą. Žurnalo publikacijos referuojamos Ulrich’s Periodicals Directory, Index CopernicusCentral and Eastern European Online Library (CEEOL), EBSCO Academic Search Complete, LITUANISTICA duomenų bazėse. Nuo 2010 metų referuojamas PsycINFO Journal Coverage List. Dabartiniu metu vertinamas žurnalo atitikimas SCOPUS kriterijams.

Kviečiame SMF ir VDU akademinę bendruomenę skaityti ir publikuotis žurnale „International Journal of Psychology: a Biopsychosocial Approach“, jį rasite adresu https://ejournals.vdu.lt/index.php/IJPBPSA