Psichologijos katedros lektorė vykdys stažuotės po doktorantūros studijų projektą

Psichologijos katedros lektorė dr. Justina Slavinskienė vykdys projektą finansuojamą pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“.

„Profesionalių ir neprofesionalių vairuotojų rizikos suvokimo, pavojaus numatymo ir vairavimo stiliaus sąveikų modeliavimas: psichologinė perspektyva“

Podoktorantūros stažuotoja: dr. Justina Slavinskienė

Podoktorantūros stažuotės vadovė: prof. dr. Auksė Endriulaitienė

Projekto Nr.: 09.3.3-LMT-K-712-23-0154

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2021-07-01 iki 2023-06-30

Santrauka: Eismo saugumas iki šiol yra viena iš prioritetinių visuomenės sveikatos sričių pasaulyje ir Lietuvoje. Nors saugus elgesys kelyje pirmiausiai priklauso nuo vairuotojo kompetencijos – profesionalumo, patirties, o ypač kognityvinių gebėjimų, tyrimai atskleidžia, kad gerai išvystytų pavyzdžiui pavojaus kelyje numatymo įgūdžių saugiam vairavimui nepakanka. Todėl pagrindinis ProNONproSAFEDRIVE projekto tikslas – įvertinti, kodėl vairavimo patirtis ir jos suformuoti geri pavojaus numatymo įgūdžiai nėra pakankami saugiam profesionalių ir neprofesionalių vairuotojų vairavimo stiliui, ir kokią reikšmę šiems ryšiams turi rizikos suvokimo ypatumai ir motyvaciniai veiksniai. Projekto metu (per 24 mėn.), dviejų etapų nuotoliniu tyrimu bus patikrintas vairavimo stilių, kognityvinius ir motyvacinius profesionalių ir neprofesionalių vairuotojų elgesio veiksnius apimantis teorinis modelis.

Siekiamas rezultatas:

Įgyvendinus tyrimą bus parengtos trys mokslo publikacijos bei mokslo populiarinimo straipsnis. Rezultatai bus pristatyti dviejose tarptautinėse mokslo konferencijose ir viename mokslo renginyje. Rezultatų pagrindu bus parengtos rekomendacijos eismo saugumo specialistams bei organizacijoms.