Psichologijos katedros dėstytojų mokymosi vizitas Jungtinėje Karalystėje

2019 m. gegužės 13-15 d. Psichologijos katedros atstovės doc. dr. Aurelija Stelmokienė, dr. Kristina Kovalčikienė ir doktorantė Modesta Morkevičiūtė dalyvavo projekto ONDGO mokymuose Newcastle verslo mokykloje. Projekto ONDGO tikslas – remti ekonominę migrantų integraciją. Projekte dalyvauja 7 organizacijos, įsikūrusios skirtingose Europos šalyse.

Mokymuose buvo pristatoma nauja nuolatinio profesinio tobulėjimo mokymų programa, susijusi su migrantų verslumo įgūdžių tobulinimu, skirta mokymų vadovams, dirbantiems profesinio mokymo srityje. Už dalį mokymų, susijusių su emocinio intelekto ugdymu, buvo atsakingos VDU atstovės. Mokymuose įgyta patirtimi bus dalinamasi Lietuvoje siekiant skatinti profesinį mokymų vadovų bei su migrantais dirbančių specialistų tobulėjimą verslumo bei mobilaus mokymosi srityse.