Psichologijos katedros absolventė – naujoji VDU negalios reikalų koordinatorė

Vytauto Didžiojo universitetas, užsibrėždamas savo strateginius siekius didinti prieinamumą ir užtikrinti lygias galimybes visiems bendruomenės nariams dalyvauti universiteto akademiniame ir bendruomeniniame gyvenime, atkūrė VDU negalios reikalų koordinatoriaus poziciją, kurią nuo šiol eis Miglė Janušauskaitė – VDU absolventė, baigusi Psichologijos bakalauro bei Sveikatos psichologijos magistro studijas.

VDU Komunikacijos prorektorė Vilma Bijeikienė neabejoja, jog VDU negalios reikalų koordinatoriaus pozicija yra be galo reikalinga ir svarbi, siekiant kurti neįgaliesiems draugišką ir patogią studijų aplinką.

„Šiuo metu rengiamoje universiteto strategijoje, ateinantiems septyneriems metams, skiriamas ypatingas dėmesys bendruomenės darnumui ir susitelkimui, o tai galime pasiekti tik sukurdami įsitraukimui ir savirealizacijai palankias sąlygas visiems, mūsų įvairios bendruomenės, nariams. Tad negalios reikalų koordinatorius yra nepaprastai svarbi pareigybė tam, kad išklausytų, išgirstų bei atrastų individualių problemų sprendimus ir tuo pačiu padėtų VDU kurti įtraukesnę bei neįgaliesiems palankesnę aplinką ir politiką“ , – teigia V. Bijeikienė.

„Labai džiaugiuosi, kad į negalios reikalų koordinatorės pareigybę atrinkome Miglę – jauną, entuziastingą ir kartu nemažą patirtį jau sukaupusią VDU absolventę. Tai teikia vilties, jog VDU vėl taps patrauklia studijų, darbo bei tobulėjimo erdve įvairią negalią turintiems bendruomenės nariams“,  – mintimis dalijosi prorektorė.

Kviečiame susipažinti su naująja VDU negalios reikalų koordinatore Migle Janušauskaite ir sužinoti daugiau apie jos darbus, tikslus bei nusimatytas veiklas.

Migle, kokios patirties turi srityje, susijusioje su negalią turinčiais asmenimis?

Negalia – neatsiejama mano pačios gyvenimo dalis. Aš silpnai matau, todėl ką reiškia turėti negalią ir su tuo susijusių sunkumų, žinau iš asmeninės patirties. Siekdama praplėsti savo akiratį, susirasti naujų draugų ir iš arčiau pažinti žmonių su negalia gyvenimą, vasaromis savanoriaudavau psichosocialinės reabilitacijos stovyklose, skirtose asmenims, turintiems regos negalią.

2011 m. pradėjusi Psichologijos bakalauro studijas VDU įgijau ne tik profesinių žinių, bet ir galimybę, kaip savanorė, prisidėti prie VDU Studentų reikalų departamento vykdomų veiklų, susijusių su studentais turinčiais negalią. 2015 m., po bakalauro studijų, pasirinkau Sveikatos psichologijos magistro studijas. Šių studijų metu turėjau ne vieną praktiką, kurios metu bendraudavome su įvairių psichikos ir elgesio sunkumų turinčiais asmenimis. Savo magistro baigiamajame darbe taip pat pasirinkau nagrinėti negalios tematiką. Baigusi studijas dirbau nevyriausybiniame sektoriuje, organizacijoje, kuri atstovauja vaikų, turinčių negalią, interesus. Manau, kad šioje srityje turiu nemažai profesinės ir asmeninės patirties, kuri tikrai pasitarnaus dirbant VDU studentų bei darbuotojų labui.

Kaip VDU negalios koordinatorė, kokių tikslų turi išsikėlusi?

Vienas iš pagrindinių tikslų – kad moksleiviai, turintys tam tikrą negalią, kurie dar tik domisi studijomis universitete, gautų visą rūpimą informaciją apie studijų prieinamumą, sužinotų apie universiteto aplinką, infrastruktūrą ir kitus svarbius dalykus, kurie gali padėti priimti lemiamą sprendimą pasirenkant studijas bei sumažintų stresą. Kitas mano siekis – pagalba, tarpininkavimas ir bendro dialogo kūrimas, su jau esamais VDU studentais, turinčiais negalią. Noriu, jog studentai galėtų kuo daugiau koncentruotis į studijas ir akademinį gyvenimą, o ne į nerimą ir klausimus, kaip pasiekti auditoriją, kaip lygiavertiškai parašyti atsiskaitymą, dalyvauti praktikoje ir pan.

Kokios pagrindinės tavo veiklos sritys?

Vyriausiojo koordinatoriaus pareigybė yra skirta veiklų, susijusių su VDU studentų ir darbuotojų, turinčių tam tikrą negalią, tvarkymui. Mano atsakomybės sritis – universitetinės negalios politikos rengimas, planavimas, įgyvendinimas, stebėsena bei viešinimas; universitetinės neįgaliųjų koordinavimo ir integracijos programos planavimas ir organizavimas; neįgaliesiems kylančių problemų sprendimas, suinteresuotų asmenų konsultavimas; universitete studijuojančių ir dirbančių neįgaliųjų poreikių analizių ruošimas; projektų, susijusių su fizinės ir informacinės aplinkos prieinamumu, koordinavimas; negalią turinčių universiteto bendruomenės narių teisių ir interesų atstovavimas universiteto valdymo ir vykdymo organuose, siekiant jiems sudaryti tinkamą darbo ir studijų aplinką.

Kaip manai, kodėl universitetui yra svarbu kuo daugiau dėmesio skirti studentų su negalia integracijai?

Atvirumas, dialogas, dėmesys ir draugiškumas – VDU puoselėjamos vertybės. Studijos turi būti prieinamos kiekvienam, nepriklausomai nuo sveikatos problemų ar kitų veiksnių. Manau, kad siekdamas įgyvendinti socialiai atsakingo universiteto politiką neįgalių studentų atžvilgiu, universitetas prisideda prie didesnių visuomenės pokyčių.

Universitetas yra kur kas daugiau, nei tik vieta įgyti išsilavinimą. Studijuodami ir būdami universiteto aplinkoje studentai mokosi bendrauti su skirtingais žmonėmis, suvokti naujus reiškinius, pastebėti ir suprasti tai, į ką anksčiau gal net neatkreipė dėmesio. Labai svarbu suprasti, kad visuomenė yra įvairi, mes visi turime kažkokių panašumų ir skirtumų, bet nepaisant to – visi esame žmonės ir turime lygias teises. Universiteto bendruomenė turi būti kuo įvairesnė, tik taip išmoksime bendraudami vieni su kitais ieškoti panašumų, o ne skirtumų, nustosime žmonėms klijuoti etiketes ir tapsime tolerantiškesni.

Kilus klausimams, susijusiems su VDU negalios reikalų koordinatorės vykdomomis veiklomis, kviečiame kreiptis el. paštu migle.janusauskaite@vdu.lt arba telefonu: (8 37) 597 6399.