Projektas “Jaunimo dalyvavimas savivaldoje: Radviliškio atvejis”

VDU Socialinės politikos studentė G. Senulytė (vadovė doc. Dr. J. Imbrasaitė) pradėjo vykdyti studentų mokslinių tyrimų projektą “Jaunimo dalyvavimas savivaldoje: Radviliškio atvejis”, kuris finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonę „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“. Įgyvendindama projektą, studentė G. Senulytė atliks tyrimą, kurio tikslas – išanalizuoti jaunimo dalyvavimo savivaldoje skatinimo priemones Radviliškio mieste. Studentė atliks 12 pusiau struktūruotų interviu su Radviliškio miesto jaunimo atstovais ir jaunimo darbuotojais bei “Jaunimo erdvės” Radviliškyje stebėjimą. Projekto rezultatas – tyrimo ataskaita, kurioje bus analizuojamos jaunimo dalyvavimo skatinimo priemonės Radviliškio mieste. Projekto trukmė 6 mėn.