Projektas – gyventojų ir šeimos dinamikai

VDU Socialinių mokslų fakultete pradedamas įgyvendinti H2020 programos projektas „The Generations and Gender Programme preparatory Phase Projet“ (GGP-5D).

VDU projekte dalyvauja kartu su 14 mokslinių tyrimų institucijų partnerių. Projekto tikslas užtikrinti mokslinių tyrimų infrastruktūros „Kartų ir lyčių programa“ (GGP) tvarumą susitelkiant į MTI plėtrą. Ypatingas dėmesys bus skiriamas infrastruktūros mokslinio ir socialinio-ekonominio poveikio, techninės kokybės sritims, tampresnių ryšių su kitomis MTI vystymui. GGP yra tarpdisciplininė mokslinių tyrimų insfrastruktūra skirta gyventojų ir šeimos dinamikai. Ji kaupia, tvarko, skleidžia palyginamus longitiudinius duomenis apie jaunimą, šeimas, kartų pokyčius, moterų ir vyrų gyvenimo kelią.  Tai vienintelė mokslinių tyrimų infrastruktūra, kuri siekia atsakyti į esminius mokslinius ir socialinius iššūkius susijusius su demografiniais šeimos pokyčiais. VDU partnerinei daliai vadovauja prof. dr. Aušra Maslauskaitė.