Profesorė iš Lisabonos universiteto balandžio 4-5 d. skaitė viešas paskaitas apie politinius elitus ir globalizmą

sandra.rodrigues_bal_o2016 m. balandžio 4-5 d. Sociologijos katedroje lankėsi vizituojanti profesorė Sandra Maria Rodrigues Balão iš Lisabonos universiteto Socialinių ir Politikos mokslų instituto. Profesorės mokslinių interesų sritys apima tarptautinės sistemos ir jos veikėjų, globalizacijos ir karo strategijos studijas, daugialygės galios politikos, elitų teorijos, valdymo ir globalių studijų sritis. Mokslinių tyrimų rezultatus profesorė yra pristačiusi daugelyje tarptautinių konferencijų (ISA, ECPR, IPSA). Prof. Sandra Balao recenzuoja mokslinius straipsnius žurnaluose IPSR, Empedocles, Proelium, Geopolítica ir kt. Ji dėsto politikos mokslų, strateginių ir tarptautinių ryšių kursus bakalauro ir magistro studijų studentams.

Daugiau apie prof. Sandrą Maria Rodrigues Balão skaitykite: http://wwwostrogorsky.blogspot.lt/

VDU Socialinių mokslų fakultete profesorė skaitė dvi paskaitas Socialinės politikos bei sociologijos ir antropologijos studijų studentams.

Balandžio 4 d. 15.00 val. vyks paskaita „Political Elite“ (105 aud., Jon66).

Balandžio 5 d. nuo 14.30 val. vyks paskaita „Globalism and Anti-globalism“ (201 aud., Jon66).