Prof. Mildai Ališauskienei – Metų proveržio apdovanojimas

Kovo 28 dieną vyko šeštųjų Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų įteikimo ceremonija. Žmogaus teisių „Oskarai“ išdalinti už 2018 metais nuveiktus darbus.

„Metų proveržio“ apdovanojimas už aktyvias organizacines pastangas rengiant 2018 m. gruodžio 10 dieną įvykusį pirmąjį Nacionalinį žmogaus teisių forumą skirtas VDU Socialinių mokslų fakulteto Sociologijos katedros vedėjai, sociologei, religijotyrininkei, Atviros Lietuvos fondo valdybos pirmininkei prof. dr. Mildai Ališauskienei. Apdovanojimą įteikė lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė.

„Visuotinės žmogaus teisių deklaracija pasirašyta prieš 70 metų, tačiau jos idėjos Lietuvą pasiekė tik atkūrus Nepriklausomybę. Žmogaus teisių užtikrinimas įtvirtintas LR Konstitucijoje bei kituose įstatymuose. Deja, visuomenės apklausos rodo, jog tolerancija ir nediskriminavimas vis dar išlieka siekiamybe. Kyla klausimas, ar Lietuvai pavyko sukurti atvirą ir tolerantišką visuomenę, kurioje su kiekvienu žmogumi būtų elgiamasi pripažįstant jo įgimtą orumą ir žmogiškąją vertę“, – klausia Vytauto Didžiojo universiteto profesorė Milda Ališauskienė, atkreipdama dėmesį į švietimo svarbą ugdant žmogaus teisių supratimą Lietuvos mokyklose.

Forume visuomenė diskutavo apie žmogaus teises ir tai, ką galime padaryti, kad Lietuvoje būtų gera gyventi visų tautybių, rasių, tikėjimų, lyčių žmonėms. VDU profesorės Mildos Ališauskienės pastangų dėka, renginys sutelkė valstybines, nevyriausybines ir verslo organizacijas bei tarptautinę bendruomenę, jį aplankė daugiau nei 500 dalyvių. Renginys buvo skirtas 70-osioms Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos pasirašymo metinėms.

Nuotraukos: Luko Balandžio, 15 min.lt ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos